Isang Halimbawa ng Tanka #1

2.6K 2 5
                  


May isang langgam
Sa leeg gumagapang
Nahampas bigla
Hinanap ay nawala
Sa may kumot na pula

Mga Tula Ni JuanaTahanan ng mga kuwento. Tumuklas ngayon