Hoofdstuk 25 - Venticinque

8 0 0
                         


⊱ ────── {⋅.♏︎.⋅} ────── ⊰ 

pappa = vader  
dannazione = verdomme 
fratello = broer  

⊱ ────── {⋅.♏︎.⋅} ────── ⊰Bruno komt bij het appartement aan en parkeert zijn motor. Hij grinnikt bij de gedachte aan Dino's doodsbange gezicht. Meneer maffia leider was helemaal niet zo stoer achterop Argento.

Hij loopt door de voordeur en ruikt het eten al. Lexy staat glimlachend in een pan te roeren en de boeven zitten televisie te kijken. Hij kust Lexy en zegt de jongens gedag, die hem negeren, omdat ze compleet opgaan in het programma op tv.

Lexy grinnikt en zegt: "Het is spannend pappa." Bruno lacht en Lexy zegt: "Er is een brief voor Scorpia gekomen. Van een advocatenkantoor. Lijkt Italiaans. Het leek me verstandig om hem eerst aan jou te geven." Ze geeft Bruno de envelop, hij leest de afzender en wordt lijkbleek.

Lexy kijkt hem bezorgd aan en hij mompelt: "Wat zullen we nou krijgen?" Hij pakt zijn mobiel uit zijn broekzak en stuurt Dino een berichtje. Hij krijgt al snel een berichtje terug.

Ja, dat is Salvatores Advocatenkantoor.
Dannazione!
Wat moeten die met Scorpia?
Ga je de brief aan haar geven?

Bruno zucht en zegt zachtjes tegen Lexy: "Advocatenkantoor van Salvatore."

Lexy's ogen worden groot en ze vraagt zacht: "En nu?"

"Ik ga het niet geheim houden voor haar, want dat vergeeft ze me nooit. Ik ga echt niet tegen haar liegen. Ik moet alleen het juiste moment kiezen en Logan moet er bij zijn. Voor het geval..." Bruno veegt gefrustreerd over zijn gezicht en zegt: "Fuck. Ik had echt gehoopt dat het vanaf nu beter zou gaan."

Lexy knuffelt hem en zegt: "Ik ook Bruno."

Bruno dekt in gedachten de tafel en hoort dan ineens: "Pappa! Kusje!" Bruno glimlacht naar Enzo en tilt hem van de bank voor een knuffel en kus.

Lucas gaat op de bank staan en roept: "Ik ook!" Bruno zet Enzo op de grond en tilt Lucas op.

Lucas knuffelt hem met zijn hele lichaam en Bruno zegt: "Tante Scorpia heeft gelijk. Jij geeft de allerbeste knuffels."

Lucas vraagt: "Zijn ze echt uit het ziekenhuis, pappa?"

"Ja. Ze zijn samen in het café van ome Logan."

Lucas grijnst en zegt: "Fijn!"

Lexy zegt: "Even handen wassen jongens, want we gaan zo eten." Bruno helpt de jongens en wast zijn eigen handen. Ze gaan aan tafel zitten en wachten geduldig op Lexy.

Ze eten samen, terwijl de jongetjes het hoogste woord voeren. Het gaat vooral over Scorpia en Logan en dat ze hopen dat ze het café mooi vinden. Bruno's gedachten dwalen naar zijn zusje en dan gaat zijn telefoon. Hij kijkt naar het scherm en ziet dat het Dino is. Lexy knikt naar hem en hij loopt van tafel om op te nemen.

Dino roept aan de andere kant: "Reageer dan ook even fratello. Want nu ben ik ongerust!"

Bruno zegt: "Sorry, moest het ook even verwerken en we zaten te eten."

"Sorry... maar ik ben serieus ongerust. Hij gaat haar toch geen trap na geven hè?"

"Ik weet het niet Dino. Maar ik wil het ook niet voor haar verborgen houden. Ik moet alleen het juiste moment uitkienen."

In De Schaduw ▸Where stories live. Discover now