Panimula

98 2 0
                         

She is Lana Dela Estas, she's a half Spanish girl. Wild and free. Wala siyang limitasyon sa lahat ng bagay, halos nasa kanya na lahat. This is the cliche part of a rich brat na papansin sa magulang niya--na uhaw sa atensyon ng pamilya. Then one day she finds out na dapat naging maingat siya, na nagkamali siya na naging maluwag siya sa sarili. Nang malaman niya na hindi lang siya ang nangangalaingan ng atensyon sa mundong ito.

This unknown, quite billionaire, psycho man is obsessed with her. He was dying for her attention, at ngayong nagkaroon na ito ng pagkakataon ay talagang hindi na siya nito pakakawalan pa.


(Hindi po ito perpektong estorya, maaring may mga error na makikita kayo, aware po ako doon (kung sakali soon magkakaroon) you don't have to remind me I will proofread after if happened na matapos, salamat. WARNING the content is strictly rated 18 read at your own risk)

This is a work of fiction. Names, characters, business, places, events and incidents are either the products of the author's imagination or used in fictitious manner. Any resemblance to actual persons, living or dead is purely coincidental.

Do not distribute, publish, transmit, modify the contents of this story in any way. Please ask the permission of the Author.

Can't Be Out Of My Sight (slight SPG)Tahanan ng mga kuwento. Tumuklas ngayon