Chapter Seven

1.2K 86 2
                         

Chapter Seven

Kagat kagat ko ang aking labi habang iniisip kung ano ang posibleng ginawa ng Don kay Alexandro. Habang pauwi kami kanina ay sinabi ng Daddy na hindi nagpapapasok ang Don sa kwartong iyon.

Sinubukan kong kunin ang cellphone number niya kina Anika ngunit pang-aasar lamang ang nakuha ko sa dalawa. Nakukonsensiya ako dahil pakiramdam ko ay siya lamang ang napagalitan gayong dalawa naman kaming pumasok sa silid.

Hindi ko nagawang lumabas ng mga sumunod na araw dahil sa enrollment. Our school has this online site where students can enroll anytime and anywhere. The problem is that they will only open limited slot kaya nagkakaunahan. Noong isang araw pa akong nagkukulong at nag-hihintay ng update sa aming site.

I was able to get enough subjects. Ang problema lang ay hindi ko na talaga magiging kaklase ang dalawa. Nakapag-desisyon na sila na mag-babago ng kurso.

Mas napaaga ang balik nila ng Maynila dahil kailangan niyang asikasuhin iyon. Nagpaiwan ako upang makapagpahinga pa ng ilang araw.

After taking a shower and changing my clothes, I decided to go down.

"Natapos na?" tanong ng Mama ko ng makababa ako.

"Nakakalungkot lang talaga na hindi ko na kasama sila Anika," sambit ko bago nangalumbaba.

Nasa kusina siya kasama ang ilang kasambahay at naghahanda. Tumango ako bago umupo sa isang silya.

I always admire the beauty of my Mom. Oo nga at may edad na siya ngunit hindi mo maitatanggi ang angkin niyang kagandahan.

Bumumtong hininga ako. My Mom continued to cut some vegetables.

Napaka-pino ng bawat galaw niya. Napakahinhin.

"Do you want to transfer here?" sambit niya pagkaraan. Hininto niya ang ginagawa at tumingin sa akin. "Napag-usapan namin ng Daddy mo kagabi na kung gusto mo ay dumito ka na lamang. Oo nga at maganda ang kwalidad ng pag-aaral sa Maynila ngunit tingin ko'y kung tuturuam ka rito habang nag-aaral ay mas matututo ka..." dagdag pa niya.

Napaisip ako.

"Nakakuha na ako ng subjects, Mama." sagot ko.

Tumango siya. "Ikaw ang bahala. Pag-isipan mong mabuti." sambit niya bago itinuloy ang ginagawa. Nakaupo lamang ako at pinapanood sila sa pagluluto.

Napapaisip tuloy akong lumipat nalang dito. Tama naman si Mama. Mas marami akong matututunan dito pagdating sa application. Pwede ko pa kayang i-withdraw ang mga subjects ko?

"Siya nga pala. Narito ang isang kaibigan mo. Ilang araw ding pabalik-balik," kumunot ang noo ko.

"Sino pong kaibigan?" takhang tanong ko dahil alam kong bumalik na ng Maynila si Anika at Alicia.

Maliban sa kanila ay wala naman na akong kaibigan dito. Ang mga kaibigan ko noong elementarya ay hindi ko na nakakausap pa. Hindi rin naman ako mahilig gumamit ng social media kaya wala rin kaming means of communication.

"Iyong apo ni Don Alejandro, hija. Iyong pogi," napamaang ako sa sinabi ng aming kusinera.

"Ay oo nga. Napakagwapong binata. Napakaputi ng balat. Nakita ko ngang kasama ni Sir Damian sa bukid iyon kahapon halos namumula ang pisngi" dagdag pa ng isa naming kasama sa bahay.

"Nasaan po siya?" tanong ko.

"Hindi ko rin alam. Basta'y noong nagkukulong ka sa kwarto'y parating dumadalaw. Sumasama sa Daddy mo sa bukirin nong nag-anihan." lalong nalaglag ang aking panga.

"Manliligaw mo ba iyon, Livia?" tanong ni Mama, titig na titig sa bawat galaw ko.

Umiling ako ng ilang beses. "Hindi po, Mama"

Wrapped (Los Hacienderos #1)Where stories live. Discover now