NEEDY

62K 2.5K 644
                  

Taehyung, Jeongguk'un dokunuşlarına olan muhtaçlığının farkında değildi

Oops! Bu görüntü içerik kurallarımıza uymuyor. Yayımlamaya devam etmek için görüntüyü kaldırmayı ya da başka bir görüntü yüklemeyi deneyin.

Taehyung, Jeongguk'un dokunuşlarına olan muhtaçlığının farkında değildi.

!omegaverse¡
dom!gguk


For kasar_stella
Shine bright like a my stella 🤍💙


|mavi|

NEEDYHikayelerin yaşadığı yer. Şimdi keşfedin