Kochać

247 17 6
                  

dlaczego kochasz wszystko i wszystkich

tylko nie siebie

czym się różnisz

od wszystkiego i każdego

przecież wszyscy jesteśmy tacy sami

wszyscy zasługujemy na

szacunek

miłość

ciepło

więc powiedz mi

dlaczego nie potrafisz pokochać siebie

1000 myśliWhere stories live. Discover now