♡ cześć ♡

5 0 0
                         

książka ta będzie tzw. wolno pisana, to znaczy, że części, czyli "scenki" pojawiać się będą sporadycznie.

mogą codziennie, mogą raz na tydzień, miesiąc, rok - wszystko zależy czy a. nie wzięłam jakiejś scenki do opowiadania; b. nie mam weny; c. nie chciało mi się usiąść i opublikować scenki

pozdrawiam x

yellow hearts | scrapsWhere stories live. Discover now