Chapter Six

1.4K 91 5
                         

Chapter Six

Bigla akong inulan ng mga tanong ni Anika habang papauwi kami. Hindi ko alam kung maaasar ako sa dami ng kaniyang tanong. Ayaw niya akong tigilan hanggan't hindi niya naririnig ang gustong sagot. 

Hindi ko inaasahan na gagawin ni Alexandro iyon. I'm glad he did, though. I get to see the flowers upfront. Napakagaganda nila. Nakakalungkot lamang isipin na pinagiisipan nilang ibenta ang kanilang lupain. 

"Mamamasyal ba kayong muli?" tanong ni Mama habang nag-aagahan kami. 

Hindi ko alam. Wala namang text o tawag sina Anika. Doon kasi sila umuwi sa sentro, kila Alicia. 

"Hindi ko po alam, Ma" sagot ko. 

"Iniimbita ako ng Don sa kanila. Gusto mo bang sumama sa akin, Livia?" nilingon ko ang Daddy. 

"Ano pong gagawin niyo doon, Dad?" 

"Wala naman. Minsa'y naglalaro lamang ng chess" simpleng sagot niya. 

"Matagal na po kayong dumadalaw sa Don, 'dy?" balik tanong ko. 

Napaisip si Daddy. 

"Oo. Parati akong iniimbita sa kanila lalo na nitong mga nakaraang buwan." 

Tumango ako. Kung ganoon ay kilala na rin ni Daddy si Alexandro. Akala ko'y wala na ring pumapasok na bisita sa kanila. 

"You know that their land is for sale, Dad?" 

It's his time to nod. "Nasabi na sa akin ng Don iyan ngunit pinag-iisipan niya pa lamang. Wala na kasing mamamahala ngunit alam kong kagagawan na naman ito ng kaniyang anak. Matagal ng gustong ibenta ni Anjo ang lupain nila," tumigas ang anyo ni Daddy. 

I saw how Mom holds my father's hand. Pinisil niya ito at dinala naman iyon ni Daddy sa kaniyang labi. 

They talked about a lot of things about the Altamirano's land. Ang iba'y hindi ko na maintindihan. Siguro'y dahil hindi ko kakilala ang ibang taong binabanggit ni Daddy. 

Nalaman kong tatlo palang mag-kakapatid sila Alexandro. Tatlong lalaki. 

Gusto ko mang tumanggi sa pag-sama kay Daddy dahil panigurado akong makikita at makikita ko si Alexandro ay hindi ko magawa dahil gusto rin akong makilala ng Don. Hindi ko alam lung bakit. 

Bumuntong hininga ako. 

I changed my shorts into an off shoulder floral dress na umaabot sa gitna ng aking hita. Tinernuhan ko iyon ng gladiator sandals. 

Ilang minuto akong nakatitig sa salamin. 

Hindi ko alam kung bakit kinakabahan ako tuwing iniisip na magkikita na naman kami ni Alexandro. Iba talaga ang aking pakiramdam tuwing nariyan siya. Mas lalo akong naco-conscious. 

"Tapos ka na ba?" Mama entered my room.  

"Naghihintay na po ba si Daddy?" tanong ko bago nilingon ang ina gamit ang salaming nasa harapan ko.  

"Hindi naman." sagot ni Mama. 

Lumapit siya sa akin at sinimulang suklayin ang aking buhok. Maya-maya'y sinimulan na niyang ayusin ang aking buhok.  

"There. Halika na at baka naghihintay na ang Daddy mo." sambit ni Mama. 

Isang beses ko pang pinasadahan ang aking sarili sa salamin bago tuluyang bumaba. Bumuntong hininga ako at umiling.  Ano bang nangyayari sa akin?  

Sumakay ako sa passenger seat ng pick up ni Daddy.  Daddy also asked Mom to join us ngunit tumangii si Mama kaya't kami lang talaga nk Daddy ang tumuloy.  

Wrapped (Los Hacienderos #1)Where stories live. Discover now