30

179 36 33
                         

Płyn do naczyń: Ale fajne kule dostałem 😍

Płyn do naczyń:

Płyn do naczyń:

Oops! This image does not follow our content guidelines. To continue publishing, please remove it or upload a different image.

Płyn do naczyń:

Michael Hayboeck: Pasują do ciebie 😍😍😍

Oops! This image does not follow our content guidelines. To continue publishing, please remove it or upload a different image.

Michael Hayboeck: Pasują do ciebie 😍😍😍

Plyn do naczyń: Ale nie jak ty do mnie ❤️

Michael Hayboeck: Masz racje 💓

cute fińskie dziecko: Mmmm Kraftboeck

Płyn do naczyń: No co

Płyn do naczyń: Mam się wstydzić że kocham michiego?

cute fińskie dziecko: Nieeee

cute fińskie dziecko: Uwielbiamy was razem ❤️

Michael Hayboeck: ❤️❤️❤️

cute fińskie dziecko: Kraftboeck kraftboeckiem ale gdzie jest Eetu

Jarkko Maatta: Niestety nie

Jarkko Maatta: Ostatni raz był u mnie wczoraj jak się pakowaliśmy

Niko Kytosaho: Eetu?

Niko Kytosaho: Był u mnie przed chwilą

cute fińskie dziecko: Ooo

cute fińskie dziecko: Wiesz może gdzie poszedł?

Niko Kytosaho: Eeeee

Niko Kytosaho: Kazał nie mówić gdzie idzie

cute fińskie dziecko: Mam się martwić?

Niko Kytosaho: Nie

Niko Kytosaho: Powiedział że nie długo wróci

cute fińskie dziecko: Uff to dobrze bo muszę mu coś powiedzieć

Niko Kytosaho: Co

Jarkko Maatta: Co

cute fińskie dziecko: Nie interesujcie się

chłopcy pozwolą [ski jumpers chat]Where stories live. Discover now