Hoofdstuk 23

24 1 9
                         


'Welke magianer heeft je geholpen?' De koning maakt een wuivend gebaar naar de oude man dat hij terug moet gaan naar de plek waar hij eerst stond.

'Geen.' Ik wacht doelbewust een paar seconden voordat ik eraan toevoeg: 'Hoogheid.'

De koning geeft een subtiel knikje naar links. Ik kijk opzij. Vanachter een lange, rode banier, de troonzaal hangt er vol mee, komen twee wachters aangelopen. Ik hap naar adem als ik de tengere gestaltes zie. Tenger op een na. Wanneer het licht van de kaarsen de gezichten tevoorschijn tovert, zie ik Hanns, Uljine, Mender en Wisalt naar binnen lopen. Ik knijp mijn handen tot vuisten en probeer mijn ademhaling onder controle te houden. Ik moet niet laten zien wat dit met me doet. Mijn nagels pers ik in mijn handpalmen, de pijn beteugelt mijn woede.

'Wie van hen is de magianer?' De koning gebaart met vlakke hand naar het viertal dat rechts onderdaan het plateau staat.

Ik recht mijn rug bij de klank van zijn walgende stem.

Wisalt slikt moeizaam, Mender beeft van angst. Hanns bekijkt de troonzaal aandachtig alsof hij hem ieder moment wil gaan vastleggen in een van zijn boeken en Uljine trekt haar schouders naar achteren en duwt haar neus strijdlustig naar boven. Achter mij klinkt geroezemoes.

Ik ken ze niet, Hoogheid.' De leugen zo soepel als zijde.

Weer dat knikje van zijn zelfingenomen smoel. Een wachter legt zijn hand op de schouder van Mender en dwingt hem op zijn knieën. Een gejammer trekt fluisterend als een nachtelijke bries door de troonzaal. Ik bijt op mijn onderlip als de wachter zijn zwaard tevoorschijn trekt.

Is dat hem?' Een kat die met zijn eten speelt.

Ik houd mijn gezicht in een ernstige plooi als ik hem net zo ongeïnteresseerd aankijk als hij naar mij. 'Lijkt me niet, Hoogheid. De magianers die ik ken,' ik werp een vernietigende blik op het me rimpels doorkliefde gelaat van de man in lang gewaad die naast de koning staat, 'zijn zo oud dat ze het verschil tussen goed en kwaad niet eens meer kunnen zien.'

De magianer trekt zijn mond in een zuinige pruillip. De koning schiet naar voren. 'Waag jij het leven van een kind voor de waarheid?'

Ik zet een stap naar voren. Het zwaard van Morgin dat tegen mijn knieën kletst voorkomt dat ik nog een stap kan zetten. 'Zijn bloed kleeft aan uw handen, niet de mijne.' Ik vouw mijn vleugels uit, een imponerende berg veren die zich langs mijn lichaam uitstrekt.

Een rukje met zijn kin, glimmend metaal dat omhoog gaat, een kleine kreet vervuld met afschuw.

'Stop!' Met mijn uitgestoken hand zet ik mijn woorden kracht bij. 'Het was een Lunar.' Mijn fonkelende ogen kijken de koning indringend aan. 'Ik heb een Lunar gevonden en door het licht van de maan ben ik getransformeerd.' Ik werp een vernietigende blik op Morgins zwaard dat nog steeds tegen mijn benen rust. 'Ik had alleen te weinig tijd voor een volledige transformatie.' De laatste woorden komen fluisterend over mijn lippen.

Er valt een stilte die onaangenaam aanvoelt. Als de stilte voor een storm.

'Morgen worden zij,' hij wijst opzij, 'en jij geëxecuteerd.' Hij leunt achterover tegen de hoge leuning. 'Doorboor haar lichaam, haar vleugels met alle pijlen die we hebben tot ze het uitschreeuwt van de pijn en het schavot rood ziet van haar bloed. Dan pas mag er een pijl tussen haar ogen worden geschoten.' De koning klemt zijn handen als klauwen om de brede leuningen. 'Niemand,' zijn stem is doordrongen van haat. 'Niemand betreedt mijn kasteel zonder mijn toestemming.' Dan richt hij zijn woede op mij. 'En niemand waagt het om kwaad te spreken over mij.'

Er glijdt een huivering over mijn rug, dezelfde rilling lijkt door de ruimte te zweven als de aanwezigen zijn woorden tot zich door laten dringen. Morgin kijkt me aan, de blik in zijn ogen vertoont een tederheid die ik niet kan plaatsen.

'Ze is een heks! En ze zal branden!' De koning is uitzinnig van razernij. Niemand in de troonzaal durft iets te zeggen, of te ondernemen. Iedereen lijkt zijn adem in te houden, bang als ze zijn dat zij het volgende mikpunt worden van zijn furie.

Swanenzang - Watty Award Winner {YA Fantasy/Fairytale retelling}Waar verhalen leven. Ontdek nu