Chapter Two

1.7K 81 0
                         

Chapter Two

"Are you really sure about this?" tanong ko bago ilagay ang gamit niya sa aming van.

Tinulungan ako ng driver dahil medyo mabigat ang maletang dala ni Anika.

Ito ang ipinadalang sasakyan ng Daddy dahil makikisabay sa akin si Alicia at si Anika naman ay napagdesisyunan na sa amin na magbakasyon. Mainit kasi ang ulo ng Daddy niya sa kaniya dahil sa kaniyang grado. This is her way to escape her reality. Pagbalik niya ay paniguradong malamig na ang ulo ng Daddy niya.

"Bago tayo umalis, ipapaalala ko lang sa'yo na walang bar doon-"

"Basta sasama ako!" sambit niya bago nagkibit balikat.

"Ipinapaalala lang naman namin sa'yo. Ikaw kaya itong napakadaling magbago ng isip!" Alicia said before rolling her eyes.

"Hindi. Basta sasama ako kahit anong sabihin niyo,"

Nagtinginan kami ni Alicia bago sabay na umiling. Sa aming tatlo, siya ang pinaka spoiled brat. Siya kasi ang nag-iisang babae sa kanila at bunso pa. Hindi ko siya masisisi.

Tarlac was just 3 to 4 hours drive. Minsan ay hindi ko namamalayan, nasa Tarlac na pala ako. Pumwesto ako sa likuran upang hindi kami mag-siksikan sa pangalawang upuan.

I was awaken when I felt a hard stop. Hinaplos ko ang aking noohan ng makaramdam nga kaonting kirot.

"Ayos lang ho ba kayo, Miss?" nagaalalang tanong ng driver.

"Ano pong nangyari?" tanong ko.

Nilingon ko si Anika at Alicia sa harapan ng van and thank God, wala namang nangyari sa kanilang masama.

Mabilis na bumaba ang driver. Sa kagustuhan naming malaman ang nangyari ay nagsibabaan din kaming tatlo. Mabuti na lamang talaga ay walang napuruhan sa amin.

Isang kabayong kulay itim ang nakatayo sa harapan mismo ng amin sasakyan habang sa gilid nito ay nakatayo ang isang lalaking humahaplos sa buhok nito na para bang pinapakalma ang kabayo.

"Anong nangyari, Manong?" tanong ni Alicia sa driver. Ipinaliwanag ni Kuya ang nangyari kay Alicia.

Lumapit akong muli at halos manlaki ang mga mata ko ng makitang may umagos na dugo sa kaniyang braso.

Hindi ko na maintindihan ang sinabi ni Manong. Lumapit ako sa kaniya. The horse looked shock and started to move differently again so I stopped.

"C'mon, baby. Calm down." masuyong sambit ng lalaki sa gilid ng kabayo.

Hindi na ako nagtangkang lumapit pa. The horse looked at my direction.

"Via baka masipa ka ng kabayo!"

Masama kong tiningnan si Anika dahil lalong magwawala ang kabayo sa kaniyang boses. I'm not really good at this. May mga kabayo kami sa rancho dati ngunit hindi ko nahiligan ito. My eldest sister loves to ride one, though. Parang nagsisisi tuloy akong hindi ako marunong.

"Naku, pasensiya na. Hindi ko sinasadya," sabi ni Manong.

Kinapa ko ang suot kong short dahil alam kong may dala akong panyo. Kumalma na ang kabayo kaya agad na akong bakalapit sa kaniya.

"Ako po ang dapat na humingi ng tawad. Nagkamali po ako ng pagtawid," sagot niya, bahagyang ngunmiti.

He looked at me. His dark eyes stared at me na halos gusto ko ng umiwas ng tingin ngunit hindi ko ginawa. Halos tingalain ko siya dahil pakiramdam ko ay umaabot lamang ako sa kaniyang dibdib. Narinig kong suminghap ang dalawa sa likuran ko.

Wrapped (Los Hacienderos #1)Where stories live. Discover now