Chapter One

3K 97 5
                         

Chapter One

"When you grow up, you can choose anyone that you want." my Dad told me while fixing my hair tie. Natanggal kasi iyon ng makipaglaro ako sa mga kababata ko.

I pursed my lips trying to understand him. My eldest sister is getting married today. I don't understand why she needs to be with Kuya Daniel after this occasion. Daddy said that after they get married, they will go to Manila. I hate that. I will miss my Ate Viola but I don't have a choice.

"Even peppa pig, Daddy?" I asked him without thinking.

He laughed hard before pinching my right cheek. Sumimangot ako dahil lakas ng tawa ni Daddy. He said I can choose anyone to be with me forever. I want to be with Peppa pig and her family! They are so cute! I named our pig Peppa and George but the don't looked like the one I'm watching.

"When you grow up, let's talk about this again," he said before standing.

Hinawakan niya ang aking kamay bago naglakad papuntang garden kung saan gaganapin ang kasal ni Ate.

I pursed my lips. I still can not understand why my Ate needs to leave.

I grew up with that phrase. 'I can choose whoever I want to marry'. Daddy will do everything to give us what we wanted and what we deserved and Daddy proved that when my second sister married the love of her life, Kuya Gio. The Governor's son who is promised to someone else.

Maliit lang ang Tarlac pero masasabi kong isa kami sa mga kilalang pamilya. My sister liked the Governor's son. After a few months of conflicts and discussion, they got married and left me, again. Dumadalaw naman sila sa akin minsan ni Kuya Gio pero mas madalas ay wala sila hanggang sa mapagdesisyonan ni Daddy na sa Maynila na ako mag-aral ng High School.

I'm fine with that since I was always alone in our Mansion. I was the youngest and believed to be the one who will manage our farm. Hindi naman ako tumatanggi dahil gusto ko sa amin. Gusto ko ang maisan at palayan. Gusto kong alagaan ang mga hayop sa aming rancho. I have a lot of plans and Daddy said that I need to study more for that. I need a proper training ang education.
Kailangan kong lumipat ng Maynila dahil mas matuturuan ako doon.

Mas mataas ang quality ng edukasyon doon. He wanted me to study abroad, too but I refused. Sa Maynila ay meron si Ate Viola na pwede kong puntahan. Sa labas ng bansa ay wala na akong kakilala pa kaya't tumanggi ako. Hindi ko kakayanin ang lungkot.

"Why don't we just go shopping? This is stressing me out," maarteng sambit ni Alicia, isa sa mga naging kaibigan ko ng makalipat ako.

"Yes, I think that is a good idea." sabat naman ni Anika na nagsimula ng mag-ayos ng kaniyang gamit.

Nanatili ako sa aking pwesto, pinapanood silang ayusin ang kanilang mga gamit dahil wala akong balak sumama sa kanila. Ilang araw nalang at finals na naman. I need to make sure that I will pass that with flying colors.

"Don't tell me hindi ka na naman sasama, Via?"

Nilingon ko sila. Handang handa na ang mga gamit nila sa pag-alis. Umiling ako dahilan kung bakit naglabas sila ng marahas na buntong hininga. Unlike them, I wanted to pass this exam. Alicia is the Governor's daughter. Kapatid siya ni Kuya Gio kaya naging malapit kami sa isa't-isa at dahil siya ang una kong nakilala dito. I consider her as family habang si Anika naman ay anak rin ng isang hotelier rito sa Maynila. Hindi naman nagkakalayo ang estado ng pamumuhay namin ang kaso lang ay magkakaiba ang pananaw namin sa buhay.

"Bahala ka!" sabat ni Anika.

Akala ko ay hahayaan na nila ako pero maya maya ay inaayos na ni Alicia ang gamit ko hanggang sa wala na akong nagawa kung hindi ang sumama sa kanila.

Wrapped (Los Hacienderos #1)Where stories live. Discover now