The Man of Her Dreams

31.9K 978 118
                  

Prologue

HUMAHANGANG pinagmasdan ni Roxanne ang mga larawan ng isang lalaki na nakakalat sa lamesita ng panganay na kapatid na si Torment. Napakaguwapo ng lalaki at parang modelo. Kahit saang anggulo tingnan ay masasabi niyang perpekto. Blue eyes pa. At weakness niya ang asul na mata. One day, when she's old enough to marry, she'll find someone like him. Maliit man ang tsansa na manahin ng magiging anak nila ang mga mata nito, gusto niya pa ring makapag-asawa ng lalaking blue eyes. 

Kung puwede nga lang na ang lalaking ito ang pakasalan niya, eh. Tila nangangarap na binakas niya ng hintuturo ang mukha ng lalaki sa picture.

Pero bakit may mga ganitong pictures si Kuya? may pagtatakang tanong ng dalaga sa sarili. 

Hindi naman iyon masagwa na mapag-iisipan niya ang kapatid na baka lumihis na ito at kasapi na ng federasyon. Ito kaya ang bagong trabaho na sinasabi ng kapatid na pinagkakaabalahan nito sa mga nakalipas na araw? They looked like surveillance photos. Private investigator na ba ang kapatid niya? As far as she knows, may trucking business ang kapatid niya. Bukod doon ay wala na siyang masyadong idea sa negosyo nito. At iyon naman ang gusto nito. Ayaw nitong inuusisa niya ito sa mga bagay na may kinalaman sa trabaho nito dahil para raw iyon sa kanyang kaligtasan. Pati nga ang pagbisita niya rito ay gusto rin nitong ipagbawal sa kanya noong una. Delikado raw kasi ang parati silang magkasama. Pero nag-umiyak talaga siya. Pumayag na nga siyang ipaampon nito sa tiyahin nila, iyon ba namang kaunting oras na makasama ito ay ipagmamaramot pa sa kanya? Pang-Oscar ang aktingan niya ro'n kaya bumigay ang Kuya niya.

"Hey," nakangiting lumabas ng banyo ang kapatid niya. Bagong paligo ito at nakatapi lamang ng tuwalya. "You didn't tell me you were coming over."

"Do I have to? May itinatago ka bang babae?" tumalim kaagad ang tingin niya rito.

Napahalakhak ito. Iyong halakhak ng barako. At barakong-barako talaga ang Kuya Tor niya. Mukha pang ramp model. Mahihiya sa kaguwapuhan nito sina David Beckham at Brad Pitt. At malamang kung pumayag ito sa minsang alok dito na maging modelo ay matagal ng nawalan ng career sina David Gandy at Tyson Beckford.

"Wala. Takot ko lang sa'yo," lumapit ito sa kanya at ginulo ang ibabaw ng kanyang buhok.

"Kuya, kagagaling ko lang sa salon."

"Kaya pala nangangamoy sunog ang buhok mo."

"Ano?" Inabot niya ang ilang hibla ng kanyang buhok at inamoy. Amoy-Vitress hair polish iyon. "Hindi kaya."

Tumawa ito na tila nang-aasar. Ang tawa nito ay kaagad ding naputol nang mapansin ang nagkalat na larawan sa kaharap niyang lamesita. Mabilis nitong sinamsam iyon. Hindi alintana kung nakatapi lang ito ng tuwalya. 

"Who is he, Kuya?"

"Nobody," may dismissal sa tono ng sagot nito. Na para bang sinasabi na hindi ito magsasalita kahit ano pa ang itanong niya.

Pinalobo na lamang niya ang magkabilang pisngi tanda ng inis. Gustong-gusto pa naman niyang makaalam ng impormasyon tungkol sa lalaki. Ang guwapo-guwapo kasi. Dala ang mga sinamsam na larawan ay tinalikuran na siya ng kapatid.

"Magbibihis lang ako. Kumain ka na ba?"

"Hindi pa," nakangusong sagot niya.

"Magpa-deliver ka na lang. Hindi pa rin ako kumakain. Order anything you like."

"'Kay."

Tutunguhin na sana niya ang telepono sa katabing side table ng kinauupuang armchain nang mapansin niya ang isang bagay sa sahig. Parang may mga paru-parong nagliparan sa kanyang tiyan at mabilis na dinampot iyon. Nauntog pa siya sa gilid ng lamesita sa pagmamadali niyang madampot ang nakataob na papel. Baka kasi mahuli siya ng Kuya niya hindi niya maitatago rito ang picture.

Man of Her DreamsTahanan ng mga kuwento. Tumuklas ngayon