For every story tagged #WattPride this month, Wattpad will donate $1 to the ILGA
Pen Your Pride

Câu hỏi Công pháp quốc tế

8.6K 3 1

luật biển

1. Trình bày quá trình pháp điển hoá của luật quốc tế về biển.

2. Trình bày những thành tựu mà hội nghị luật biển lần thư 3 đã đạt được.

3. Trình bày quy chế pháp lý của nội thuỷ theo luật biển quốc tế và những quy định của pháp luật Việt Nam.

4. Trình bày quy chế của lãnh hải theo quy định của luật biển quốc tế

5. Trình bày quy chế pháp lý của vùng đặc quyền kinh tế.

6. Trình bày các phương pháp xác định bề rộng của thềm lục địa

7. Trình bày quy chế pháp lý của thềm lục địa

8. Trình bày quy chế pháp lý của biển cả

9. Trình bày quy chế pháp lý của Vùng

10. Trình bày quy chế pháp lý của quốc gia quần đảo

11. Trình bày quy chế pháp lý của đảo

12. Trình bày quy chế pháp lý của Vịnh

13. Trình bày những nguyên tắc và luật áp dụng cho phân định biển

14. Trình bày những nội dung cơ bản của cơ chế giải quyết tranh chấp theo quy định của CƯ luật biển 1982

15. Trình bày những quy định pháp lý về quyền qua lại vô hại trong lãnh hải.

16. So sánh chủ quyền của quốc gia ven biển trong vùng nội thuỷ và lãnh hải

17. So sánh bản chất pháp lý của vùng đặc quyền kinh tế và thềm lục địa.

18. Trình bày các phương pháp vạch đường cơ sở để tính chiều rộng lãnh hải.

19. Trình bày phương pháp và thực tiễn vạch đường cơ sở của Việt Nam.

20. Trình bày thực tiễn phân định biển của Việt Nam.

Giải quyết tranh chấp quốc tế

1. Trình bày khái niệm và phân loại tranh chấp quốc tế

2. Trình bày nội dung và cơ sở pháp lý của nguyên tắc hòa bình giải quyết tranh chấp.

3. Trình bày những nội dung cơ bản về biện pháp đàm phán. So sánh với biện pháp trung gian, hoà giải và điều tra.

4. Trình bày những nội dung cơ bản về biện pháp trung gian. So sánh với biện pháp hoà giải và điều tra.

5. Trình bày những nội dung cơ bản về biện pháp hoà giải. So sánh với biện pháp trung gian và điều tra.

6. Trình bày những nội dung cơ bản về biện pháp điều tra. So sánh với biện pháp hoà giải.

7. Trình bày những nội dung cơ bản về biện pháp trọng tài

8. Trình bày những nội dung cơ bản về biện pháp toà án

9. Trình bày ưu điểm và hạn chế của các biện pháp giải quyết tranh chấp thông qua các biện pháp ngoại giao.

10. Trình bày ưu điểm và hạn chế của các biện pháp giải quyết tranh chấp thông qua các biện pháp tư pháp.

Câu hỏi Công pháp quốc tếĐọc truyện này MIỄN PHÍ!