Authors Note

3.3K 47 0
                         

"Ang EX Crush Ko"

This story is based on my TRUE story. Pero syempre meron din akong mga idadagdag at babaguhin :)

*Sorry kung mababagalan akong mag-update kasi po nag aaral pa ako. Wait nyo nalang po ang mga update ko tuwin Saturday. Tnx

Sana sipagin ako mag-update... Hehehe ^_^

Ang EX Crush koTahanan ng mga kuwento. Tumuklas ngayon