Hoofdstuk 14 - Quattordici

10 1 0
                         


⊱ ────── {⋅.♏︎.⋅} ────── ⊰

fratello = broer 
mio Dio = mijn God 
torneo = toernooi  

⊱ ────── {⋅.♏︎.⋅} ────── ⊰Torneo — – –

Ze komen bij het verlaten gebouw aan en Scorpia doet haar pruik en masker op en trekt de capuchon over haar hoofd. Logan doet ook zijn masker en capuchon op en Bruno alleen zijn capuchon. Ze hebben de hele rit geen woord gezegd en zijn alle drie vreselijk gespannen. Scorpia stapt uit en wacht op Bruno. De mannen stappen ook uit en slaan elkaar even op de schouder. "Succes. Zie je binnen."

Bruno loopt naar Scorpia en geeft haar een duwtje in de rug. Ze lopen naar de ingang van het gebouw en Logan blijft zenuwachtig achter. Ze hebben besloten om los van elkaar naar binnen te gaan en Bruno het woord te laten doen voor Scorpia. Om zo niet meteen prijs te geven dat ze een vrouw is.

Ze komen bij de ingang aan en zien Dino staan. Die kijkt verbaasd naar zijn grote broer en vraagt: "Je zou toch niet zelf vechten, fratello?"

Bruno zegt: "Dat doe ik ook niet. Ik heb alleen besloten om mijn bokser te begeleiden. Ik heb hem tenslotte zelf aan je voorgesteld."

Dino zegt: "Houd je kop naar beneden binnen, want als Salvatore je ziet, dan ben je zo weer buiten. En niet op eigen benen, als je begrijpt wat ik bedoel. Hij is nog steeds woest, omdat je hem knock-out hebt geslagen." Hij kijkt op de lijst in zijn hand en vinkt een naam af. "P. Maestra is present. Succes."

Scorpia ademt langzaam uit, blij dat Dino haar niet herkend heeft. Ze hadden gehoopt dat Dino aan de deur zou staan en dat het zien van Bruno voor afleiding zou zorgen. Ze gaan naar binnen en houden even hun adem in. Het is stampvol met mensen en in de verte zien ze twee boksringen naast elkaar.

.

Logan is op van de zenuwen en loopt naar de ingang. Hij kijkt Dino aan en zegt: "Hé. Barman present."

Dino knikt en vinkt zijn naam af. "Succes. Ik hoop dat je het overleeft man."

Logan knikt en loopt naar binnen, zonder verder nog iets te zeggen. Hij kijkt om zich heen en probeert Scorpia te spotten in de zee van mensen. Hij ziet twee boksringen en aan de andere kant van de ruimte een speelschema aan de muur.

Hij wurmt zich door de menigte om naar het speelschema te kunnen kijken. Naast hem staat een twee meter lange reus met een clownsmasker op, die met zijn vinger naar het papier wijst. Logan kijkt waar hij naar wijst en voelt zijn maag omdraaien. De Clown moet in zijn eerste partij tegen P. Maestra.

Hij zoekt naar zijn eigen naam en ziet dat hij tegen De Duivel moet vechten. Hij kijkt om zich heen en ziet een man met een duivelsmasker op staan. Hij bestudeert hem en schat in dat hij hem wel moet kunnen hebben.

Zijn gedachten gaan weer uit naar Scorpia. Hoe moet ze in godsnaam die boom van een kerel verslaan? Hij ziet haar op een bankje zitten, Bruno staat achter haar en scant de ruimte met zijn ogen. Op een gegeven moment wordt het doodstil en Logan kijkt om zich heen om te zien waarom.

Salvatore komt binnenlopen met een gigantische entourage en wordt naar een podium met een troon geleid. Logan proeft de gal in zijn mond en vloekt binnensmonds. Bruno kijkt naar de grond en Scorpia verstijft op het bankje. Ze sluit haar ogen en haalt diep adem. Ze moet zo als eerste vechten en probeert al haar woede te kanaliseren.

In De Schaduw ▸Where stories live. Discover now