nguyên tắc xây dựng luận 3 đoạn

1.7K 0 3

Giải thích các nguyên tắc xây dựng luận 3 đoạn chuẩn?

1.     Các nguyên tắc về thuật ngữ:

a)     Trong luật ba đoạn chuẩn chỉ có ba thuật ngữ (S), (P) và (M). Nếu ít hơn ba thuật  ngữ thì suy luận trở thành phán đoán đơn thuần. Nếu nhiều hơn ba thuật ngữ thì kết luận của suy luận không mang tính tất yếu đúng.

b)    Thuật ngữ (M) chu diên ít nhất một lần trong các tiền đề ( quan trọng nhất)

c)     Thuật ngữ không chu diên ở tiền đề thì không chu diên ở kết luận.

2.     Các nguyên tắc về tiền đề:

a)     Hai tiền đề là phán đoán bộ phận thì không kết luận được

b)    Hai tiền đề là phán đoán phủ định thì không kết luận được

c)     Hai tiền đề là phán đoán khẳng định thì kết luận cũng là phán đoán khẳng định

d)    Một trong các tiền đề là phán đoán phủ định thì kết luận  là phán đoán phủ định.

3.     Các nguyên tắc về loại hình:

a)     Loại hình 1: Tiền đề lớn là phán đoán chung

Tiền đề nhỏ là phán đoán khẳng định

b)    Loại hình 2: Tiền đề lớn là phán đoán chung

Một trong hai tiền đề phải là phán đoán phủ định

c)     Loại hình 3: Tiền đề nhỏ phải là khẳng định

Kết luận phải là phán đoán riêng

d)    Loại hình 4: Tiền đề không được là phán đoán phủ định riêng

Kết luận không bao giờ là khẳng định chung.

nguyên tắc xây dựng luận 3 đoạnĐọc truyện này MIỄN PHÍ!