MĨ, TÂY ÂU, NHẬT BẢN ( 1945- 2000)

5.8K 4 2

Bài 6 - NƯỚC MĨ

I. NƯỚC MĨ TỪ NĂM 1945 ĐẾN 1973

- Sau chiến tranh thế giới thứ hai, nền kinh tế Mĩ phát triển mạnh mẽ .

- Biểu hiện:

+ SLCN: chiếm hơn ½ SLCN thế giới.

+ SLNN: gấp đôi SL của A, P, CHLB Đức, I, NB cộng lại (1949).

+ Nắm trên 50 % tàu bè trên mặt biển; ¾ dự trữ vàng của thế giới.

+ Nền Kinh tế Mỹ chiếm gần 40 % tổng sản phẩm kinh tế thế giới.

-> Khoảng 20 năm sau chiến tranh, Mĩ trở thành trung tâm kinh tế - tài chính lớn nhất thế giới .

* Nguyên nhân phát triển :

+ Lãnh thổ rộng lớn, tài nguyên phong phú, nguồn nhân lực dồi dào, có trình độ KHKT cao, năng động, sáng tạo.

+ Mĩ lợi dụng chiến tranh để làmm giàu, thu lợi từ buôn bán vũ khí.

+ Áp dụng những thành tựu KHKT hiện đại vào sản xuất.

+ Tập trung sản xuất và tư bản cao, các công ty độc quyền có sức sản xuất và cạnh tranh có hiệu quả.

+ Do chính sách và biện pháp điều tiết của nhà nước.

2. Về khoa học kĩ thuật :

- Mĩ là nước khởi đầu cuộc cách mạng khoa học - kĩ thuật lần thứ hai.

- Thành tựu: Mỹ đi đầu trong các lĩnh vực : công cụ sản xuất, năng lượng mới, vật liệu mới, chinh phục vũ trụ, CM xanh trong nông nghiệp.

3.Về chính trị - xã hội :

* Chính sách đối nội : chủ yếu nhằm cải thiện tình hình xã hội và khắc phục những khó khăn trong nước.

* Xã hội Mỹ không hoàn toàn ổn định, chứa đựng nhiều mâu thuẫn.

* Đối ngoại :

- Mĩ triển khai chiến lược toàn cầu với tham vọng làm bá chủ thế giới, nhằm thực hiện ba mục tiêu chủ yếu :

+ Ngăn chặn, đẩy lùi và tiến tới xoá bỏ CNXH trên thế giới.

+ Đàn áp các phong trào đấu tranh của nhân dân trên thế giới.

+ Khống chế và chi phối các nước đồng minh.

- Mỹ còn bắt tay với các nước lớn XHCN như : Trung Quốc, Liên Xô để chống lại PTCMTG.

II. NƯỚC MĨ TỪ 1973 ĐẾN 1991 :

- Kinh tế :

+ Năm 1973 – 1982: kinh tế Mĩ lâm vào tình trạng khủng hoảng và suy thoái.

+ Từ năm 1983 kinh tế Mĩ bắt đầu phục hồi và phát triển trở lại.

- Chính trị: thường xuyên bê bối

- Đối ngoại:

+ Tiếp tục triển khai chiến lược toàn cầu, tăng cường chạy đua vũ trang

+ 12/1989, Mỹ và LX tuyên bố chấm dứt CT lạnh.

III. NƯỚC MĨ TỪ 1991 ĐẾN NĂM 2000:

MĨ, TÂY ÂU, NHẬT BẢN ( 1945- 2000)Đọc truyện này MIỄN PHÍ!