ΑΓΙΑ ΓΡΑΦΗ

44 0 0
                  

      ΑΓΙΑ...ΓΡΑΦΗ
    Γραφή είπαμε ότι είναι η θεατή μορφή  της αθέατης σκεπτο-μορφής.
     ΕΝ-ΤΑΞΕΙ!!!
    Άγια όμως  τι σημαίνει και...
Ποια τάχα  σκέψη είναι αυτή,που ονομάζει μια γραφή...  Άγια  Γραφή???
    Ναι!!! Αυτή που αναφέρει...Θεό και Χριστό και Παναγία κι αγγέλους που κατέβηκαν στην ΓΗ κι οράματα προφητών που έζησαν,  μετά την διαβολή ... στην  γήϊνη ΄΄Παλαιά΄΄...Α-ΧΡΙΣΤΟ-ΚΟΙΝΩΝΙΑ΄΄   κι ύστερα  στην  νέα την  ΄΄Καινή΄΄... ΧΡΙΣΤΟ-ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ΄΄.  
     Όχι!!! Αυτή την φορά δεν θα έρθει μαζί σας η γιαγιά στα... λεξικά.
    Ίσως ...αργότερα...μπορεί...δεν ξέρει πότε, πως ,που και γιατί ...ξανά, θα κάνετε μια βουτιά μαζί ,στα  τεκμήρια του  λόγου  τα...χρονολογικά.
     ΩΣ-ΤΟΣΟ  και  ΩΣ-ΤΟΤΕ  ...
Αν θέλετε την Άγια να μάθετε...ΣΑΝ λέξη, διαβάστε απ΄αρχής τα λεξικά και  τους βίους των αγίων  και τα  κείμενα που λέγονται ...Aγιο-γραφικά.
    Αν όμως θέλετε την Άγια να νοιώσετε ...ΩΣ  λόγο,  έννοια, σκέψη, τότε μελετήστε καθημερινά...την συνείδησή σας  και μάλιστα... πριν  φέξει.
Επί του αγίου θέματος , να τι σκέφτεται η γιαγιά
Στις λέξεις Α Γ Ι Ο ...Α Γ Ρ Ι Ο  το (Ρ) κάνει την  διαφορά
 Είναι το γράμμα (Ρ), ένας κύκλος, που έχει προς τα κάτω μια ουρά.
 Ροή...Ρήμα... Ρήση...Ρήξη  αρχίζουν με το   γραμμικό σύμβολο (Ρ). 
 Είναι η ροή και το ρήμα και η ρήση και η ρήξη  της ίδιας της ζωής, που κάνει την Α-γριό-τητα  Α-γιό-τητα και την  Α-γιό-τητα...Α-γριό-τητα.
Είναι η ίδια η ζωή, που κάνει το νέο παλαιό,  τον Υιό πατέρα και το παιδί γονιό.
    Ψυχούλες μου να θυμάστε ότι:
    Οι άνθρωποι  διαβάζουν κι αντιγράφουν...Ελάχιστα όμως μελετούν.
    Διαβάζουν κι αντιγράφουν και  νομίζουν... ότι γνωρίζουν πολλά.
    Ξέρουν πολλά, αλλά   τον "Τρια-δικό τους Θεό" ... Αγ-νοούν.
    Τόσο  τον γραφικό και λεκτικό της λεγόμενης Βιβλικής Αγίας Γραφής, όσο και τον άγραφο της Άλεκτης και άλογης ...Πανάγιας  Ψυχής .
    Βιβλικές γραφές, αντιγραφές, εκτυπώσεις  και μεταφράσεις γίνονται πολλές και πολύ γρήγορα , με τα τεχνο-λογικά  μέσα που σήμερα  Διά-θέτουμε.
 Μεταφράζονται γλωσσικά Αντιγράφονται  μηχανικά σε χιλιάδες αντίτυπα και διατίθενται προς πώλησην και αγοράν οι χρονολογικές μας  ανθρώπινες"Εκ-δόσεις".
 Εκδίδονται και πωλούνται κι αγοράζονται ακόμη και οι συνειδήσεις  των ανθρώπων... τις μετρητοίς... με ευκολίες πληρωμής , αλλά και με ...Εν-τοκες και  Α-τοκες δόσεις.


    Διάβαζε  πολύ και η γιαγιά ,σαν όλους τους ανθρώπους.
    Διάβαζε πολλά και διάφορα και με περισσή περιέργεια.
    Διάβαζε  τον "Περι-οδικό" και τον..."ΕΠΙ+ΗΜΕΡΑ =εφήμερο" τύπο.
    Διάβαζε και τις  χρονικές  βιβλικές ... ΄΄Εκ-δόσεις΄΄.
    Διάβαζε και την βιβλική έκδοδη της "Παλαιάς Θεϊκής Διά-θήκης", που γράφει για την ζωή των ανθρώπων... πριν  την γέννηση του Χριστού και την έκδοση της "Καινής Θεϊκής Δια-θήκης" , που γράφει για την ζωή των ανθρώπων  μετά την γέννηση του Χριστού.
    Παλαιά και Καινή λέει μαζί...ΑΠΟ-τελούν οι δύο  την...Άγια  Γραφή. 
    Για να γίνει "Διαθήκη" είναι απαραίτητη  τουλάχιστον μία... ΔΙΑΣ
                        ΔΟΤΗΣ-ΛΗΠΤΗΣ.
    Η διαθήκη όμως είναι "ΕΝ-ΚΥΡΟΣ{έγκυρος} όταν ευρίσκεται στην "δοσο-ληψία"  κι ένας τρίτος τουλάχιστον, σαν μάρτυρας.
Άρα για την εγκυρότητα μιας διαθήκης είναι απαραίτητη μία... ΤΡΙΑΣ
            ΔΟΤΗΣ... ΣΥΜΒΟΛΕΥΣ-ΜΑΡΤΥΣ...ΛΗΠΤΗΣ.

Τώρα θα  σκέφτεστε και είναι λογικό, διαθήκη  κάνουν οι άνθρωποι... στον "ΣΥΝ-ΒΟΛΑΙΟ-ΓΡΑΦΟ{συμβολαιογράφο} τους, ολίγον πριν την κάνουν από τον εδώ Θεό και τον κόσμο της γης τον... Θεατό.
     Ολίγον πριν ΑΠΟ-δημήσουν από τον θεατόν τούτον κόσμο 
για να πάνε στον Α-θέατον Θεόν και τον Ύψιστον  Κύριον του ...ΟΥ-ΡΑ-ΝΟΥ.

ΤΟ ΒΙΒΛΙΟ ΤΗΣ ΓΙΑΓΙΑΣΌπου ζουν οι ιστορίες. Ανακάλυψε τώρα