CHAPTER 13

721K 17K 1.3K
                         

CHAPTER 13

CLARIANETTE woke up the next morning without Cleevan on her side. She felt a hole in her heart as she lay in bed alone. Did Cleevan woke up early or did he leave her bed to sleep in his own room? I really have to clarify what I feel for my husband. This is not healthy for her.

Nasasaktan siya sa simpling pag-iwan sa kanya ni Cleevan sa higaan. How weird is that?

Wala sa sariling napahawak siya sa leeg niya. Her eyes widen when she felt the necklace Cleevan had given her last night. All the pain she's feeling disappeared and it was replaced by unexplainable joy.

If she wants to be happy and if she wants to know if Cleevan feels the same way for her, then, she has to do something. She won’t let the pieces fall into place nor wait for Cleevan to admit his feelings if he have any for her. She will be the one to put the pieces into place.

Hindi siya puwedeng umasa nalang sa destiny, kung mayroon man. Kailangan kumilos siya para maging masaya at para makasama ang lalaking unti-unti nang pumapasok sa puso niya.

Mabilis siyang bumangon at hinanap ang asawa. Nakita niya si Cleevan sa silid nito na inilalagay ang mga damit sa closet.

"Good morning!" Nakangiting bati niya sa asawa na nakatalikod sa kanya.

He looked at her and smiled then went back to putting his clothes in the closet."Oh, gising ka na pala. How's your sleep?"

"I sleep like a baby." She yawned then throws herself on Cleevan's bed. "Bakit ang aga mong magising?" Tanong niya rito.

"I don’t want you to kick me out or pushed me away, so, I wake up early to avoid that."

Sineryuso nito ang sinabi niya? She felt awful. "I didn’t mean that."

Nakita niyang natigilan ito at tumingin sa kanya. "You didn’t ... mean it?" His voice was somewhat hopeful.

She sighed then sat on the bed. She extends her arms at him like she's welcoming him. "Come here, please?"

Cleevan cautiously crawled unto the bed then sat next to her. "May kailangan ka?"

Nakaluhod na humarap si Clarianette kay Cleevan. Sinapo niya ang mukha nito at ngumiti. "I have a birthday request, would you grant it?"

Kumunot ang nuo nito. "Ano? Ayaw mo akong makasama? Sure, I can do that. Birthday mo naman ngayon, I can make an exemption—"

"That’s not what I’m going to request." She gave him a small smile. "My request is, today, let’s forget our forced marriage, let’s forget our arguments and let’s forget about our nonsense banters. Today is my birthday and I want us to be together as husband and wife."

Please, say yes. Ito lang ang naisip kong paraan para makasama kita ngayong araw na ito na hindi mo mahahalata ang nararamdaman ko para sa’yo. Ayaw niyang mag-away sila. Gusto niyang makasama ito sa kaarawan niya.

"Sure. I like that." Wika ni Cleevan na ikinangiti niya ng maluwang.

"Great!" She exclaimed then pressed her lips on his.

Natigilan siya sa ginawa. She quickly pulled away and nod down. She can feel her cheeks burning. Sinabi palang niya sa sarili niya kagabi na itatago niya ang nararamdaman, pero mukhang mahihirapan siya.

Mukhang hindi lang siya ang nagulat sa ginawa niya, Cleevan was looking at her like she lost her head.

"What?" She demanded at him.

"Nothing." Mabilis na sagot ni Cleevan.

"Hmp!" Umalis siya sa kama at lumabas sa kuwarto ni Cleevan.

Not In The Contract - COMPLETED (PUBLISHED under Precious Pages: LIB BARE)Tahanan ng mga kuwento. Tumuklas ngayon