- Rules -

299 21 0
                         

Team chúng tớ có những luật rất đơn giản, đảm bảo bất kỳ ai cũng có thể tuân thủ được!

1. Tuyệt đối không được gây war.

2. Tuân thủ các luật lệ của team.

3. Tôn trọng các thành viên khác như những người khác tôn trọng bạn.

4. Thành viên trong team có thể viết tắt nhưng không được quá lạm dụng teencode, ailencode,.... Và không được nói tục, chửi bậy. Hãy làm một thành viên văn minh.

5. Không dùng account giả để đăng ký. Khi dùng acc clone để đăng ký thì như vậy có nghĩa là bạn không tôn trọng team, và chúng tớ sẽ đưa bạn vào blacklist ngay lập tức.

6. Không được ở ẩn.

7. Nếu có gì bức xúc, xin hãy nói ra, đừng có giấu kín trong lòng rồi bắt đầu gây war với những người khác.

8. Phải đảm bảo là bạn có một account Facebook, vì ngoài Wattpad ra hầu hết chúng tớ sẽ hoạt động trên Facebook.

Muốn tham gia team chúng tớ rất đơn giản. Các bạn chỉ cần đăng ký, làm test và đợi bọn tớ chấm bài, duyệt nữa là ok. Rất đơn giản phải không? Vậy thì mời tới trang tiếp theo để xem test nhé!

Recruit Members || The Letter of The Sky [ Closed ]Nơi những câu chuyện sống. Hãy khám phá bây giờ