Chapter 3: The Best Sister

219 18 18
                         

Warning: unpleasant words of the character.

Pinatawag ako sa guidance office dahil nakarating sa kanila ang balita tungkol sa nangyari kanina sa pathway. Ngayon ay pinapatawag ang guardian namin para pumunta sa school ngayon din.

"They are busy," sagot ni Pamela sa counselor. Nakasuot na siya ngayon ng jacket dahil nasira ang uniform niya―este sinira ko.

"How about you?" baling sa akin ng counselor na si Mrs. Lacanlale.

"I don't have parents, ma'am. Nasa trabaho naman ang tito at ate ko," tugon ko.

Bumuntong-hininga siya at mataman kaming tiningnan ni Pamela. Binaling ko lang ang tingin ko kay Pamela na nakaupo sa katapatan ko lang na upuan. Masama ang tingin nito sa akin.  Tila gustong mag-anyo ng nakakalokong ngiti ang labi ko dahil naalala ko na naman ang nangyari sa kanya kanina, ngunit pinigilan ko.

"Kahit na busy sila, kailangan ninyo silang papuntahin dito dahil malaking gulo ang ginawa ninyo. Tingnan ninyo itong video na 'to na pinost ng isang estudyante sa Facebook." Tinapat niya ang screen ng kanyang cellphone sa amin at pinanood sa amin ang video namin ni Pamela na nagbubunuan, at sa bandang huli ay kitang kita roon kung paano ko siya hinubaran. "Alam ni'yo ba kung gaano kalaki ang eskandalong ginawa ninyo? Paano kung hindi namin nadelete ang videong ito sa social media? Masisira ang imahe ng eskwelahan," galit na sabi nito.

Natahimik lang kaming dalawa ni Pamela.

"Whether you like it or not, we need to talk to your parents."

Tinawagan nito ang numero ng parents ni Pamela. Akmang tatawagin din sana niya si Ate Christy nang pigilan ko siya.

"Mayroon po akong guardian na nandito sa school," biglang sabi ko sa kanya.

"Sino?"

"Si Kuya Neico po, 'yung bagong teacher dito. Magkasama po kami sa bahay at sa kanya po ako binibilin ni Ate minsan." Alam kong nakakahiya kay Kuya Neico pero mas gusto kong siya na ang kumausap kay Mrs. Lacanlale kaysa kay Ate Christy, dahil siguradong sesermonan ako n'on kahit dito. Hindi ako kakampihan n'on kahit na hindi ako ang may kasalanan. Palagi niya kasing binibilin sa akin na huwag akong makikipag-away.

Pinatawag naman ni Mrs. Lacanlale si Kuya Neico. Nakaramdam ako ng kaba dahil nakakahiya talaga kay Kuya Neico. Siguradong ibabalita rin niya ito kay Tito Alvin. Nag-iwas ako ng tingin nang makapasok siya sa guidance office. Nakapang-teacher attire siya, at siguradong naistorbo siya sa pagtuturo dahil oras na ng klase. Hindi naman nakaligtas sa paningin ko ang pagtitig ni Pamela kay Kuya Neico.

"Mr. Narvaez, kasama mo ba sa bahay si Faith Brillantes?" tanong ni Mrs. Lacanlale kay Kuya Neico nang makaupo siya sa tabi ko.

"Yes, ma'am," magalang na tugon ni Kuya Neico rito. "I'm living with them in her uncle's house."

Nagbaba naman ako ng tingin at hindi ko sinubukang tumingin kay Kuya Neico. Hangang sa dumating na rin ang mama ni Pamela. Mapustura ito katulad ni Pamela. Tila isa itong manghuhula sa Quiapo dahil sa mataas at guhit na guhit na kilay nito.

"Ano bang pinag-awayan ninyo?" tanong ni Mrs. Lacanlale sa amin ni Pamela.

Nanatili akong tahimik, gayundin si Pamela. Alam naming dalawa na walang kakuwenta-kuwentang bagay ang naging dahilan ng pag-aaway namin. Kung tutuusin, wala naman akong kaaway. Itong si Pamela lang talaga ang sira-ulong sumugod sa akin dahil sa kadahilanang nilalandi ko raw si Kylo. Gusto kong masuka.

"Anong pinag-awayan ninyo?" muling tanong ni Mrs. Lacanlale.

"Nilalandi ko raw po ang EX-boyfriend niya." Diniin ko rin ang word na "ex." Ako na ang sumagot para hindi magmukhang tanga ang counselor. Parang nakikipag-usap kasi siya sa hangin.

Against Our WillTahanan ng mga kuwento. Tumuklas ngayon