Hat

68 0 0


Jeg vil ikke lenger hate
Eller gå i en annen gate
Bare for å slippe et lite blikk
Av den kroppen jeg en gang fikk
Jeg vil kunne lære
Å elske meg selv så gjerne
Men forandringer må til
før jeg blir den jeg vil

Dikt fra mitt hodeRead this story for FREE!