Prologue

3.6K 147 207
                  

Prologue

Have you ever asked yourself, what's the purpose of your life? What is the reason of your existence?

I have. Many times, but it still lead me to one answer.

Matagal ko nang tinanggap na nabubuhay ako upang isakatuparan lahat ng mga plano ng aking magulang. I'm like a living doll, with invisible strings attached on my body, my parents controls me however they like. And I - having no power over myself, can't do anything but to do what they want.

With clenched fists, I walk anxiously through the pathway of UST. Halos mabali ang leeg ng mga estudyante na napapatitig sa akin na nagkalat sa paligid. Because I'm wearing a different uniform from another university, I don't care. Wala na akong pakialam kung ano pa ang iisipin ng mga makakakita sa gagawin ko. This is my last option before I totally wreck myself.

From a family of politicians and businessmen', makapangyarihan at kinatatakutan ang aming pamilya. Especially now that Tito Lucio won and is elected as one of the senators of the Philippines.

"Francis, mabuti at nakarating kayo!" mainit na bati ni Tito kay Dad at sa'min ni Mommy.

Kakatapos lamang ng halalan. Today is Tito Lucio's celebration party. Tanging kami lang na mga kamag-anak at ilang mga malalapit na kaibigan ng aming pamilya ang inimbitahan sa selebrasyon.

Lumapit ang asawa ni Tito na si, Tita Ara. She smiled sweetly at us. I kissed her cheeks as greeting before she turned to Mommy.

Samantalang nag-uusap ang mga nakatatanda, iginala ko ang mga mata sa malawak na sala ng kanilang mansyon. Although the outside of the mansion has a Spanish vibe look, sa loob ay moderno ang disenyo, mula sa mga appliances hanggang sa mga furniture dito.

Naagaw ang atensyon ko ng isang hilera ng malalaking picture frame sa bandang itaas ng sala. From the far left, is my great grandfather, my grandpa, si Tito Lucio, Daddy and their youngest brother, Tito Marcus.

Matagal nang nakakonekta ang pamilya namin sa politika. My great grandfather is the mayor of Manila in his time. Ganoon din si Lolo that later run for president and became one a few years back. Sa kanilang tatlong magkakapatid, tanging si Tito Lucio lamang ang sumunod sa yapak ng dalawa. Dad and his other brother, Tito Marcus took the path of a businessman.

Sa kanilang mahabang mesa ay nagkaroon kami ng salo-salo. Nakatayo sa paligid ang ilang bodyguards. May nakaabang din na dalawang katulong para sa mga magiging utos namin.

"Your Airlines are doing great, Francis. Balita ko magtatayo ka ng paliparan sa Iloilo." si Tito Lucio.

"Marami akong kakilala na gustong mag-invest sa Iloilo,"

"I heard your business is also doing well, Marcus. I went to Hongkong a few months ago, may branch na kayo sa mga sikat nilang malls doon."

Tumango si Tito Marcus. "I'm planning to make our company known globally. With my son, Anthony marrying the heiress of the Suarez, malapit na kaming maglabas ng mga produktong pang babae."

Nasamid ako sa narinig. Dali-dali kong inabot ang baso ng tubig at pinangkalahatian iyon. Beside me, Daddy gently tapped my back.

"Are you alright, hija?" tanong niya.

"Yes, Dad." I answered.

Nagkatinginan kami ng pinsan kong si Anthony na nakaupo sa aking harap. Umiling siya ng isang beses bago nagpatuloy sa pag kain.

Bumagsak ang tingin ko sa pagkain. Nagsimula na akong manlamig, ang mga kamay ko'y unti-unti nang nanginginig.

"Danica is turning eighteen, they will get married by then." patuloy ni Tito Marcus. "That reminds me, Verdimilliam is also turning eighteen this year, right?"

Nefarious LoveTahanan ng mga kuwento. Tumuklas ngayon