2

11 1 0
                         

Từ khi trong nhà có thêm yêu linh, xung quanh cũng thêm phần nhân khí. Toan Dữ cả ngày đọc sách, Đồ Sơn Hào bị Sở Dịch đẩy đi làm bếp, Vô Chi Kỳ luôn đòi đánh nhau cái gì. Lại nói, một cái Phong Bá đã đủ phiền phức, thêm một cái Vô Chi Kỳ, cửa nhà của Hàng Yêu Sư cơ hồ bị các cô nương trong thành đạp phá.


_ Hàng Yêu Sư đại nhân, ngài có rảnh không, có thể cùng ta đi dạo hay không? Đừng quên dẫn theo vị yêu quái đại nhân đẹp trai hôm nọ...


_ Yêu quái đại nhân ngài có thể cùng chúng ta ra ngoài sao? Từ từ đã, ngài chạy đâu vậy...


_ Nghe nói vị đại yêu lần trước đang sống trong nhà ngài, có thể cho chúng ta phương thức liên lạc được không, cảm ơn ngài nhiều...


...


Cái tên này, đi đến đâu gieo đào hoa đến đấy a! Sở Dịch thổ tào. Nữ nhân Đại Đường, cũng thật là dũng mãnh sao!


_ Tiểu quỷ, hôm nay ta vui vẻ, dẫn ngươi ra ngoài chơi. Đi không?


Sở Dịch hèn mọn liếc Vô Chi Kỳ.


_ Ngươi không sợ lại bị vây quanh như lần trước?


Con khỉ ngốc này, lần trước hành sự cũng không biết ẩn thân, kết quả bị các cô nương của thành Lạc Dương vây quanh. Có điều ai bảo hắn có một bộ túi da tốt, tiểu nương tử nhóm không những không sợ, thậm chí còn sấn tới. Ngược lại là Vô Chi Kỳ, khi Sở Dịch đến nơi, lỗ tai đỏ bừng, bộ dạng luống cuống, cái đuôi phe phẩy liên tục...


_ Đừng nhắc nữa, lần này chúng ta... A, ngươi làm gì!


Chỉ thấy tay Sở Dịch không biết lúc nào cầm vào đuôi của Vô Chi Kỳ. Cái đuôi này cũng thật đặc biệt, không đầy lông như những con khỉ bình thường, ngược lại phủ đầy vẩy cá, thậm chí phía trên còn có vây.


_ Buông tay! Ngươi không biết là không thể sờ đuôi khỉ sao! 


_ Ha ha, nhột quá! 


_ Mau, mau dừng lại cho bổn đại gia! Được rồi ta thừa nhận, cái đuôi này rất sợ nhột!


...


Cuối cùng, bọn họ chọn Hạnh Hoa Thôn làm điểm đến. Sở Dịch không thể không cảm thán, có Thần Hành Thuật chính là tốt, muốn đi chỗ nào liền đi chỗ nào.


_ Thật không hiểu con người các ngươi nghĩ gì. Bọn họ nghĩ ta là thủy thần, nên muốn gả vợ cho ta, nói cái gì để ta tịnh tâm lại làm tốt công việc của thần. Thật là, không phải còn có lão Hà Bá sao...

[Dạ Hành Lục] Chuyện hàng ngày của Hàng Yêu SưWhere stories live. Discover now