Khái niệm cung cầu

12.7K 3 0

Khái niệm cung – cầu:

a. ND: Là khối lượng, hàng hóa dịch vụ hiện có trên thị trường or chuẩn bị đưa ra thị trường trong một thời kì nhất định, tương ứng với mức giá cả, khả năng sản xuất và chi phí sản xuất.

- Khái niệm cầu: là khối lượng hàng hóa dịch vụ mà người tiêu dùng cần mua trong thời kì nhất định, tương ứng với giá cả và thu nhập xã hội.

- Nội dung quan hệ cung – cầu: Quan hệ cung cầu là sự tác động qua lại lẫn nhau giữa người bán và người mua, giữa người sản xuất và người tiêu dùng trên thị trường, xác định giá cả và số lượng hàng hóa, dịch vụ.

- Vận dụng:

+Nhà nước: Điều tiết cung, cầu trên thị trường

+Người sx – lđ:

*Cung > cầu: Thu hẹp sx-kd, giá cả thấp

*Cung < cầu: Mở rộng sx-kd, giá cả cao.

+Người tiêu dùng:

*Cung > cầu: Tăng mua

*Cầu > cung: giảm mua

Khái niệm cung cầuĐọc truyện này MIỄN PHÍ!