AUTHOR'S NOTE

6 0 0
                     

Hi guys!!Here I am conankun78 nagbabalik yayayayaya!!Sorry if I deleted the assassination academy but this time I'll promise na tatapusin ko na ito!!and as usual.

This is a work of fiction anumang pangalan, lugar, pangyayari ay nanggaling sa aking imahinasyon at anumang pagkakapareho pagkakahalintulad nito sa tunay na buhay ay hindi sinasadya at nagkataon lamang.

P. S. Thank you sa gumawa ng book cover na si Devi_Levi

Yun lang hope you enjoy and your votes and comments are highly appreciated~conankub78

WE'RE INLOVE TO AN ASSASSIN LADYTahanan ng mga kuwento. Tumuklas ngayon