Take a peak: LIE

261 3 0
                  

"Ok, this is my peace offering to him." I said to my self. Since Ode and I had a silly fight kagabi dahil nanaman kay Even.

Hmmm Though we already settle everything last night, in bed. A hot passionate making love with my husband.

I can't help but to touch my heated face, remembering last night. Ode and I are both insatiable kaya ang ending na late ito nang pasok at hindi nya naipaghanda nang agahan and asawa.

Kaya ito sya nagluluto nang lunch, balak nya sanang hatidan ito at doon na din mag lunch. Iiwan nya muna si Alea kina Mama Isay.

Pumanhik sya sa office nito sa bahay, dahil may pinapadala itong USB na nasa safety box daw nito.

"Alin dito?" There are three USB there. She pick the silver one dahil mukha itong pang office. She insert it sa personal computer nang lalaki sa office.

Isa lang ang laman nyon, it's a video. He was  about to unplug it when she got curious. A video?

She start to play it out of curiosity. As the video plays her heart start to shattered.

Ode lied to her.

Tears after tears, continue to fall from her eyes. He trusted him!

"Love!" Ode.

Tiningnan nya ito nang masama.

"I-Ikaw?"

"I can explain Lo—."

"Hayop ka!!!"


Kyomiee😘
-this story just pop in my head while I was writing Oddi's parents love story. Yes may story sila and no hindi pa sya tapos while I was writing this.
-nahihirapan ako sa pagsusat this past few months sa totoo lang, parang di ako ma satisfied sa gawa ko. 😭

ODDI'S ANNATahanan ng mga kuwento. Tumuklas ngayon