001

3.1K 71 18
                  

bellatrix's

Oops! Ang larawang ito ay hindi sumusunod sa aming mga alituntunin. Upang magpatuloy sa paglalathala, subukan itong alisin o mag-upload ng bago.

bellatrix's

Zyra Kim
active now👤


Zyra Kim:
POTANGINA HOI

Trix Jang:
ANO

Zyra Kim:
KILALA MO YUNG NEW STUDENT??!?!

Trix Jang:
GALET KA BA?!??!

Trix Jang:
BAT KA NAKACAPS??!?!?!

Zyra Kim:
hehe

Trix Jang:
HINDI KO KILALA YUNG NEW STUDENT BAKIT BA?!?!?!

Zyra Kim:
TEKA OMG

Trix Jang:
BILIS!! MAY GINAGAWA AKO

Zyra Kim:
eto na nga

Zyra Kim:
naalala mo yung time na pumunta tayo sa kabilang school ng lugar natin??

Trix Jang:
tapos?

Zyra Kim:
naalala mo yung poging lalaki na nabangga ko

Trix Jang:
oo duh

Trix Jang:
tanga

Zyra Kim:
ABA

Trix Jang:
so tapos :))??

Zyra Kim:
SIYA YUNG NEW STUDENT

Zyra Kim:
WTF TEH MAS NAGING POGI SIYA TEKA 😭

Trix Jang:
edi waw

Zyra Kim:
POTANGINA KA BELLATRIX JANG

Trix Jang:
ay waw galet?

Trix Jang:
support kita sa paglalandi mo jusq

Trix Jang:
bye may ginagawa pa ako

Zyra Kim:
>:D

SONG | k.junkyu Tahanan ng mga kuwento. Tumuklas ngayon