CHAPTER 12

699K 15.6K 1.4K
                         

CHAPTER 12

NAKITA ni Clarianette si Ace na naka-upo sa isang bench ng maligaw siya sa Green House. Tamang-tama, kanina pa niya ito hinahanap dahil may itatanong siya rito.  

Nilapitan niya ito at umupo sa tabi nito.

“Magandang umaga.” Bati niya rito.

“Good morning din sa’yo.” Balik bati nito. “Anong ginagawa mo rito?”

“May itatanong ako sa’yo.” Wika niya. “Sasagutin mo ba?”

“Sure.” Anito. “Ask away.”

Humugot siya ng isang malalim na hininga bago nagtanong. “Alam mo ba kung ano ang paborito kong pagkain?”

Kunot-nuong binalingan siya ng lalaki. “Bakit mo naitanong?”

“Wala lang.” Nagkibit-balikat siya. “Natanong ko lang. So,” She drawls, “Alam mo ba?”

“Yeah.” He said.

Parang nahulog sa isang bangin ang puso niya sa narinig na sagot ni Ace. She was hoping he would say no. She wanted to believe that Cleevan exert effort in finding out her favorite food.

“Paano mo nalaman?” Tanong niya.

“Cleevan told me.” Wika nito na ikinagulat niya. “He told me to buy you Pizza because that’s your favorite.”

“Saan naman kaya niya nalaman?” Bulong niya sa sarili na mukhang narinig ni Ace dahil sumagot ito.

“Claria, hindi naman importante kung paano niya nalaman. The important part is, he knows.”

Napatungo siya sa sinabi nito. Oo nga naman. May punto ito, pero kahit ano pang pilit niya sa sarili niya na hindi importante ‘yon, bumabalik na bumabalik pa rin siya sa katanungang iyon at hindi siya mapapakali hangga’t hindi niya nalalaman ang kasagutan sa tanong niya.

Tumayo siya. “Sige, babalik na ako sa bahay.”

Tango lang ang tugon ni Ace.

Iniwan niya ang lalaki sa green house at pumasok sa kabahayan. Pagpasok niya sa loob, tamang-tama naman na pababa ng hagdan ang asawa.

Sinalubong niya ito.

“Saan ka pupunta?” Nakakunot ang nuong tanong niya ng makitang naka-business suit ito.

“I have a seminar to attend. Pack some clothes, you’re coming with me.” Anito at nilampasan siya.

Sinundan niya ito ng tingin. “Saang seminar? Matagal ba ‘yon? Why do I have to pack my clothes?”

Napatigil ito sa paglalakad at nilingon siya. “Huwag ka ng magtanong. Just do what I told you to do.”

She frowned. “Kung isasama mo ako, kailangan ko ng explanation kung saan mo ako isasama at kung bakit.”

Mataman siya nitong tinitigan ng ilang saglit bago nagsalita. “Isang linggo ako roon. Now, pack your things.”

“Hmp! Napaka-bossy mo talaga. Nakakairita ka!”

“Yeah, that’s me. Just deal with it. Go.”

Inirapan niya ang asawa at tinalikuran ito. Mabilis niyang tinungo ang silid at naglagay ng mga damit sa maliit niyang travelling bag. Pagkatapos mag-impake, nagbihis siya ng damit.

She wore simple denim jeans paired with sleeveless color cream top.

“I’m ready.” She said in a bored voice.

Not In The Contract - COMPLETED (PUBLISHED under Precious Pages: LIB BARE)Tahanan ng mga kuwento. Tumuklas ngayon