CHAPTER 11

706K 14.7K 1.8K
                         

CHAPTER 11

"SAAN mo na naman ba ako dadalhin, ha?" Clarianette asked Cleevan a couple of times now, but he haven’t answered her. He would just shrugged and keep quiet.

Hindi niya alam kung ano ang nangyayari sa lalaking ito. Nuong isang araw, pinilit siya nitong isama sa Pacific Jewelry. Ngayon naman sapilitan siya nitong isinama na naman patungo sa kung saan.

Akala naman niya ay hindi siya nito kikibuin pagkatapos ng mga nangyari nuong isang araw sa Sudalgo Corporation, pero nagkamali siya.

Ugali ba nitong mamilit ng tao para samahan ito? Pero mukhang hindi naman. Looking at Cleevan's face and knowing his attitude, he’s the kind of man who would want to be alone. Then if it so, why forced her to tag along with him? She's confused. If it’s the advice he needs, he can get it from anyone.

"The park looks peaceful." Wika ni Cleevan ng dahan-dahan tumigil ang sasakyan nito.

Tumingin siya sa labas ng sasakyan. The park looks peaceful alright but she doesn’t like parks. It reminds her of Lance and her way back.

Lance and she used to hang out in the park after school. Palaging ang date nila ay sa park.

She sighed then looked at Cleevan with bored expression in her face. "Really?" She said dryly. "I don’t like hanging out in the park. I'd rather sleep."

"You don’t like to hang out in a park?" Binuhay nito ulit ang makina ng sasakyan. "Let’s go then."

"Wait." Pigil niya rito ng akmang papausarin na ang sasakyan. "Saan mo ba ako dadalhin? You’d been dodging my question. And why did we stop here, in the park? Are you meeting someone?"

Cleevan stared at her for a minute. "Why would you think that?" He looked away. "Napadaan lang tayo. Bakit naman ako makikipag date sa park? It’s lame."

Napakunot ang nuo niya. There's something about Cleevan's voice that says otherwise.

Nagising siya sa pagmumuni-muni ng maramdaman niyang umusad ang sasakyan. When she looked outside, the car is moving towards the Park's exit.

"Saan ba tayo pupunta?" Ulit na tanong niya ng makalabas sila sa park.

"Wala.” Cleevan’s voice was cold. “Uuwi na tayo."

Nagsalubong ang kilay niya. "Cleevan, saan ba talaga tayo pupunta? I mean, kanina sabi mo may pupuntahan tayo at kailangan mo ng tulong ko tapos ngayon uuwi na tayo. Are you kidding me? You’re wasting my time." Eksaheradang aniya.

"Nagbago na ang isip ko." Anito habang pinapaharurot ng mabilis ang kotse patungo sa bahay nila ... scratch that, bahay pala nito. Hindi naman yun sa kanya.

Nang makarating sila sa bahay, walang sere-seremonyang lumabas ito ng sasakyan at pumasok sa kabahayan.

Naiwan siyang nakatanga sa loob. She really can’t understand Cleevan and his mood swings.

Huminga siya ng malalim at lumabas ng sasakyan. Walang buhay siyang naglakad patungo sa pintuan ng bahay ng mahagip ng mata niya ang back compartment ng sasakyan ni Cleevan. Her forehead knotted when she saw a blue clothing peeking between the compartment door.

Kunot ang nuong lumapit siya sa back compartment ng sasakyan at binuksan iyon. Buti hindi naka-lock.

Nanlaki ang mga mata niya ng makita ang nasa loob ng back compartment. Iyong asul na tela na nakaipit sa sarahan ng compartment ay isang picnic blanket. Her eyes stared at the basket beside the blue picnic blanket.

Clarianette moves to open the basket. Shock coated her being when she saw what’s inside the basket. It’s full of different kinds of food. From her favorite Pizza to Fried chicken.

Not In The Contract - COMPLETED (PUBLISHED under Precious Pages: LIB BARE)Tahanan ng mga kuwento. Tumuklas ngayon