Entry#48: Infinity and Beyond♥

1.8K 24 4

Entry#48: Infinity and Beyond♥

-----

*Prince Dansom's POV*

Kanina pa ako nag babantay kay Princess. Hindi pa rin sya nagigising. Umuwi na muna ang barkada dahil gabi na rin sila tita naman kumuha ng gamit ni Princess kaya ako muna ang bantay nya ngayon.

Hindi pa rin ako makapaniwala sa sinabi sa akin ng doctor kanina. Pakiramdam ko unti-unti na ako namamatay pero hindi ako susuko.

*Flashback*

'' Doc, ano po ang lagay nya? '' tanong ko sa doctor pag ka'labas ng emergency room.

'' Sino ang magulang ng pasyente? '' tanong ng doctor.

Lumapit naman sila tita at tito sa doctor '' Kayo po ba ang magulang ng bata? ''

'' Opo kami po. Ano na po ang lagay ng anak ko? '' naiiyak na tanong ni tita.

'' Nasa E.R pa rin po sya pero dadalhin na po sya sa room nya. Kailangan ko po kayo maka-usap ng pribado '' sabi ng doctor.

Bakit in private pa dapat sila mag-usap? Pwede naman sa harap namin diba?

'' Doc, sabihin nyo na lang po dito ''-Tito.

'' Sigurado po ba kayo? '' tanong ng doctor sabay tingin sa amin ng mga barkada.

Halatang nag-aalala sila sa nangyari kay Princess, kanina pa din sila nag hihintay sa labas ng E.R

'' Opo doc. Sabihin nyo na po ang dapat nyong sabihin ''-Tita.

Now Or Never (The Diary)Tahanan ng mga kuwento. Tumuklas ngayon