Od kogo dostaniesz autograf?

220 29 17
                         

Baran: Domen Prevc

Byk: Markus Eisenbichler

Bliźnięta: Jewgienij Klimov

Rak: Marius Lindvik

Lew: Gregor Schlierenzauer

Panna: Maciej Kot

Waga: Andreas Wellinger

Skorpion: Daniel Huber

Strzelec: Vladimir Zografski

Koziorożec: Adam Małysz

Wodnik: Philipp Aschenwald

Ryby: Karl Geiger

Zodiaki [ski jumping]Where stories live. Discover now