EPILOGUE 💓💓

0 0 0
                     

Tring....tring....tring..
(Just imagine the actual sound of an alarm clock.)

Ugh...fuck that alarm clock !!
Kaya't sa inis ko ay kinuha ko yung alarm clock at itinapon sa bintana.

You deserve that, disturbo ka kasi.

"Prech, lumabas ka na dyan."
Sigaw ni mommy mula sa labas ng kwarto ko.

"5 minutes more, mom!"

"Precious Zaine, I said get out of your room."
Very good talaga 'tong si mommy,
Sya na nga ang distorbo, sya pa ang galit. What a great mom !!

"Comming!"
Walang ganang sagot ko.

Padabog na lumabas ako mula sa kwarto ko, tsaka humarap Kay mommy.

"Mom,my name is Prech. And you know how much I hate that name;
Precious Zaine. Not very unique and sounds weird.!!"
Napailing nalang si mommy.
Tsaka ko siya nilagpasan at tumungo na ako sa bathroom.

Shit! Lunes na pala ngayon.
I hate Mondays !!
Tinatamad akong bumangon.
I miss my bed. But as if I have a choice.

      Time Skip...

"Yaya, wheres mom ?"
Tanong ko kay yaya Sally, when I got in the dining room to eat my breakfast.

"Nakaalis na ang mommy nyo ma'am  Precious, may aasikasuhin pa raw siya sa opisina niya."

"Yeah,, whats new?! Knowing her,she's always busy."
I murmured.
Kaya pati sakin wala siyang time..


Fake LoversWhere stories live. Discover now