For every story tagged #WattPride this month, Wattpad will donate $1 to the ILGA
Pen Your Pride

Protein

2.6K 2 0

47

Chương 3

Protein

Protein là hợp chất hữu cơ có ý nghĩa quan trọng bậc nhất trong cơ

thể sống, về mặt số lượng, protein chiếm không dưới 50% trọng lượng khô

của tế bào; về thành phần cấu trúc, protein được tạo thành chủ yếu từ các

amino acid vốn được nối với nhau bằng liên kết peptide. Cho đến nay

người ta đã thu được nhiều loại protein ở dạng tinh thể và từ lâu cũng đã

nghiên cứu kỹ thành phần các nguyên tố hoá học và đã phát hiện được

rằng thông thường trong cấu trúc của protein gồm bốn nguyên tố chính là

C, H, O, N với tỷ lệ C ≈ 50%, H ≈ 7%, O ≈ 23% và N ≈ 16%. Đặc biệt tỷ

lệ N trong protein khá ổn định (lợi dụng tính chất này để định lượng

protein theo phương pháp Kjeldahl bằng cách tính lượng N rồi nhân với

6,25). Ngoài ra trong protein còn gặp một số nguyên tố khác như S ≈0-3%

và P, Fe, Zn, Cu...

Phân tử protein có cấu trúc, hình dạng và kích thước rất đa dạng,

khối lượng phân tử (MW) được tính bằng Dalton (1Dalton = 1/1000 kDa,

đọc là kiloDalton) của các loại protein thay đổi trong những giới hạn rất

rộng, thông thường từ hàng trăm cho đến hàng triệu. ví dụ: insulin có khối

lượng phân tử bằng 5.733; glutamat-dehydrogenase trong gan bò có khối

lượng phân tử bằng 1.000.000, v.v...

Từ lâu người ta đã biết rằng protein tham gia mọi hoạt động sống

trong cơ thể sinh vật, từ việc tham gia xây dưng tế bào, mô, tham gia hoạt

động xúc tác và nhiều chức năng sinh học khác. Ngày nay, khi hiểu rõ vai

trò to lớn của protein đối với cơ thể sống, người ta càng thấy rõ tính chất

duy vật và ý nghĩa của định nghĩa thiên tài của Engels P. "Sống là phương

thức tồn tại của những thể protein". Với sự phát triển của khoa học, vai trò

và ý nghĩa của protein đối với sự sống càng được khẳng định. Cùng với

nucleic acid, protein là cơ sở vật chất của sự sống.

3.1. Amino acid

3.1.1 Cấu tạo chung

Amino acid là chất hữu cơ mà phân tử chứa ít nhất một nhóm

carboxyl (COOH) và ít nhất một nhóm amine (NH2), trừ proline chỉ có

nhóm NH (thực chất là một imino acid).

48

Trong phân tử amino acid đều có các nhóm COOH và NH2 gắn với

ProteinĐọc truyện này MIỄN PHÍ!