For every story tagged #WattPride this month, Wattpad will donate $1 to the ILGA
Pen Your Pride

Bói bài tây

13.1K 4 5

Xiu tầm zìa ngâm kíu chắc pải hỏi anh Thái nhìu nhìu

I. Chuẩn bị.

1. Bộ bài dùng để bói là bộ bài được chọn chỉ gồm các lá từ 7 đến A.

2. Ngoài tên gọi theo số từ 7 đến 10, các lá từ J đến A còn có tên gọi lần lượt là Bồi, Đầm, Già, Ách.

3. Các chất ♥ ♦ ♣ ♠ có tên gọi lần lượt là: Cơ, Rô, Chuồn, Bích.

4. Khi xào bài (nháo bài), chú ý: Nam xào 7 lần, nữ xào 9 lần.

5. Động tác “xoa bài” là động tác để bộ bài lên bàn (úp xuống) và dùng tay xoa đều các lá bài (nhằm mục đích đảo hướng thuận/ngược của lá bài).

6. Động tác “kinh bài” là động tác chia bộ bài làm hai phần (úp xuống), sau đó là nam thì dùng tay trái, nữ dùng tay phải để lấy một trong hai phần (thường lấy phần nhiều hơn, tránh thiếu bài khi xếp).

7. Riêng lá Ách bích, Ách chuồn và Ách cơ qui ước ♣, ♠ và ♥ là hướng thuận, ngược lại là hướng ngược).

II. Bắt đầu.

1. Chọn ra 32 lá từ 7 đến A từ bộ bài 52 lá.

2. Xoa bài.

3. Gom bài lại, đưa người muốn bói xào bài.

4. Dàn bài ra (tùy cách) (úp xuống) để người muốn bói chọn lấy 2 lá, tay trái 1 lá, tay phải 1 lá. Nếu chọn 2 con cùng một chất thì phải chọn lại, 3 lần như vậy thì không xem nữa.

5. Lá tay trái bốc được tượng trưng cho người nam, tay phải tượng trưng cho người nữ, như vậy nếu người muốn bói là nam thì lá tay trái tượng trưng cho người đó, còn lá phải tượng trưng cho người mình để ý, người yêu, vợ (gọi là “người kề cân”)... là nữ thì ngược lại. Nhớ lấy chất của lá chủ và lá của người kề cân.

6. Từ chất của 2 lá vừa bốc, ta xác định được “lá chủ” và lá của người kề cân, như sau:

- J tượng trưng cho người đàn ông dưới 30 tuổi.

- Q tượng trưng cho người phụ nữ/đàn bà.

- K tượng trưng cho người đàn ông từ 30 tuổi trở lên.

VD: Người muốn bói là nam tuổi 28, bốc tay trái chất cơ, tay phải chất bích thì lá chủ sẽ là J cơ, và lá của người kề cân sẽ là Q bích.

III. Lần bói thứ nhất.

1. Người muốn bói xào bài.

2. Xếp 32 lá theo thứ tự từ trái qua phải, trên xuống dưới

3. Tìm vị trí của lá chủ và lá của người kề cân:

- Nếu 2 lá “nhìn nhau”, tức là hướng mặt của hình vẽ in trên 2 lá (hình người, nửa trên) nhìn nhau, hoặc lá trên lá dưới thì ý nói hai người họ “tâm đầu ý hợp”.

- Nếu 2 lá ở gần nhau mà không nhìn nhau, thì ý nói hai người sẽ có cãi vã, còn có hàn gắn được hay không thì phải nhìn vào sự phối hợp của 2 lá bài nằm trên và dưới lá chủ và lá của người kề cân.

4. Tìm những lá bài “ảnh hưởng” đến lá chủ:

- Từ lá chủ, đếm lên-sang trái, rồi lên-sang phải, xuống-sang trái, và xuống-sang phải, đếm đến lá thứ 7 (nam) hoặc 9 (nữ) thì dừng lại, thì đấy là một lá ảnh hưởng đến lá chủ, sau đó từ lá đấy lại đếm theo hướng đang đếm đến khi lá thứ 7/9 ko nằm trong bộ mới thôi, và quay trở lại đếm các hướng khác từ lá chủ.

Bói bài tâyĐọc truyện này MIỄN PHÍ!