Chapter 11 (Part 2)

Magsimula sa umpisa

Tina straightened her back slowly feeling the ache on her spine for bending over for a long time beginning to fade. She was still looking at him when her eyes met his. “May hinahanap akong calling card na nalaglag dito kahapon.”

Zabdro’s piercing blue eyes made her aware of his presence overwhelming her and made her knees feeling like jelly. “It seems that was so important you.”

Nakipagtitigan siya kay Zandro and suddenly she felt the urge to reach for his face. The face that she was able to caress the first night he claimed her and the same face she was longing to be in her bed last night. Kung hindi lang niya pinigilan ang sarili kagabi at isaksak sa kanyang kukote ang tamang gawin, baka nagpunta na siya sa tinitirhan nina Zandro lalo na nang maramdaman niya ang lamig ng kaniyang kama at maalala ang imbitasyon ni Lukas.

“Not really that important but I still need it.”

Humakbang palapit sa kaniya si Zandro. She felt her body tensing, reacting to how close he was from her and her erotic dreams last night flashes into her mind. She dreamed of him pleasuring her. Zandro’s lips on hers, his hands on her skin, his cock driving into her pussy. She awakened fully aroused with her genital region engorge with blood causing the wetness in between her legs and was so surprised she had an orgasm.

“Tinawagan ako ni Raph and he asked me to check on you. Hindi ka raw kasi niya matawagan.”

Kinuha ni Tina ang cellphone sa loob ng kaniyang handbag at nalaman niyang battery empty na. She tried to force a smile as he showed the screen to Zandro.

“That explains it,” he grins showing the shallow dimple on both cheeks. Bumalik ang tingin ni Zandro sa mukha niya. Tina swear he was looking at her lips while he rolled his tongue to wet his upper lip. Pakiramdam tuloy ni Tina, nababasa ni Zandro ang kagustuhan niyang halikan siya sa kaniyang mga labi. “So how did it go with the Bank?”

Trying to control the spark between them from intensifying like a wildfire, Tina took a deep breathe then shook her head, though she’s not sure whether that is an answer to Zandro’s question or a gesture to wash away the sexual need she felt.

“Walang magandang nangyari,” tugon niya saka ikinuwento ang napag-usapan nila ni Mr. Sierra as brief as she could pati na ang sinabi sa kaniya ni Raphael.

“So, you’re thinking of meeting Mr. Montreal for a confrontation?”

“Not necessarily. Masyado lang siguro akong nagkainteres malaman ang tungkol sa kaniya.” Humihip siya ng hangin sa bibig then exhaled in her nose. “I’m starting to feel hopeless, Z.” At last she managed to tell the one thing she never wanted to feel in her whole life. Three days to go and her chances to reclaim her land will end.

Hinawakan ni Zandro ang kaliwang balikat niya. His right hand slightly gripping but Tina can feel the heat his large and calloused fingers generating on her bare shoulders. “Don’t you think meeting the man is like going inside a Lion’s den?”

She wanted his hands to stay in her shoulders, wanted them to slide it’s way down to the peak of her left breast just like how he did the first night. She swallowed hard and was surprised by her carnal thoughts overpowering her mind.

“Hindi ko alam Z. Pakiramdam ko lang parang kailangan ko siyang harapin dahil kung hindi ko gagawin, palagi ko na lang iisipin kung anong kinalaman niya sa mga nangyayari sa buhay ko. Maybe it’s a trap or maybe not. Maybe he could help… I don’t know.”

“Tinanong ka sa akin ni Raph and when you were not in the hotel I decided to check on you here. But I still need to go at nagpapa-drive si Mayor Lopez. I still have a few more minutes left. Maybe I can help you with the calling card.”

Two For Tina - A Desperate Times Novel (SPG - ON HOLD)Basahin ang storyang ito ng LIBRE!