báo cáo bạo lực gia đình

6.9K 9 3

BÁO CÁO

Tổng kết mô hình can thiệp Phòng, Chống bạo lực gia đình

Xã Cam Phước Đông, thị xã Cam Ranh, Khánh Hòa (giai đoạn 2008-2010)

I. Đặc điểm tình hình

Cam Phước Đông là một xã đồng bằng trung du, nằm cách Thị xã Cam Ranh khoảng 7 km về hướng tây, Với diện tích tự nhiên là 7.012,17 ha, dân số 3004 hộ, 12.267 khẩu. Về tôn giáo, có 70 % là đồng bào theo Công giáo, còn lại là đạo phật và tôn giáo khác. Về dân tộc, xã có riêng thôn Giải Phóng đồng bào Răglay chiếm 1/5 dân số trên toàn xã. Về kinh tế, đời sống kinh tế của  nhân  dân chủ yếu dựa vào nông nghiệp, thu nhập thấp, hộ nghèo trên toàn xã theo số liệu điều tra năm 2009 là 567 hộ, tỷ lệ 18,9%.

Trong những năm qua, thực hiện đường lối đổi mới của Đảng, thực hiện chương trình phát triển nông thôn mới, tình hình kinh tế văn hóa xã hội của xã  có chuyển biến mạnh mẽ về mọi mặt, góp phần nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho nhân dân. Sự phát triển về kinh tế - văn hóa xã hội cũng đã làm thay đổi quan niệm về xây dựng gia đình trong thời đại mới.

Đảng và Nhà nước ta đã đặc biệt quan tâm đế công tác can thiệp phòng chống bạo lực gia đình. Quốc hội đã ban hành Luật hôn nhân gia đình, Luật phòng chống bạo lực gia đình, luật bình đẳng giới, luật bảo vệ trẻ em... đã tạo nên một hành lang pháp lý hỗ trợ rất lớn cho công tác Phòng, chống bạo lực gia đình, răng đe những mầm móng gây bạo lực nhằm mục tiêu xây dựng một xã hội văn minh.

Trước những thời cơ thuận lợi và thách thức, Trên tinh thần chỉ đạo, hướng dẫn của cấp trên về việc đầu tư xây dựng mô hình điểm công tác can thiệp phòng chống bạo lực gia đình đối với địa bàn xã Cam Phước Đông.  Trên cơ sở chỉ đạo sâu sát của Đảng uỷ xã, UBND xã đã thành lập Ban chỉ đạo xã, Nhóm, CLB can thiệp Phòng chống bạo lực gia đình từng khu dân cư . Với quyết tâm thực hiện hiệu quả công tác can thiệp phòng chống bạo lực gia đình tại địa phương. Trong những năm qua, địa phương đã tận dụng phát huy  những thuận lợi, không ngại khó khăn để thực hiện xây dựng một mô hình điểm đúng với tầm mục tiêu ban đầu đặc ra, triển khai hoạt động hiệu quả, tạo thuận lợi ban đầu cho công tác Phòng chống bạo lực gia đình trong những năm tiếp theo.

II. Tình hình bạo lực gia đình trên địa bàn xã từ năm 2008 - 2010

1- Tổng số vụ BLGĐ

Trong 3 năm qua, trên địa bàn xã Cam Phước Đông tình hình BLGĐ xảy ra 32 vụ. Trong đó nạn nhân :

-         Phụ nữ : 30 vụ

-         Trẻ em : 02 vụ

2- Kết quả giải quyết các vụ bạo lực gia đình

Với sự nhạy bén kịp thời của các Nhóm can thiệp phòng chống BLGĐ, sự phối hợp chặt chẽ của các đoàn thể chính trị - xã hội từ xã đến thôn đã tiến hành can thiệp và áp dụng các biện pháp hành chính với kết quả các số vụ xảy ra như sau :

-         Phụ nữ : 30

-         Trẻ em : 02

3- Nguyên nhân chính của tình trạng BLGĐ

báo cáo bạo lực gia đìnhĐọc truyện này MIỄN PHÍ!