For every story tagged #WattPride this month, Wattpad will donate $1 to the ILGA
Pen Your Pride

gantt pert

4.3K 4 4

1.         Kỹ thuật PERT:

KN: Pert là kỹ thuật tổng quan để đánh giá dự án.  CPM là phương pháp đường Găng. Đây là 2 kỹ thuật cơ bản dược sử dụng để quản lí thời gian và tiến độ thực hiện của DA.

Sự khác nhau giữa PERT và CPM:

-           Pert xem thời gian thực hiện các cv dự án là một đại lượng biến đổi, nhưng có thể xác định được nhờ lí thuyết xác xuất, còn CPM lại sử dụng các ước lượng thời gian xác định nhưng cả 2 kỹ thuật đều chỉ rõ mqh liên tục giữa các cv, đều tính toán đường Găng , cùng chỉ ra thời gian dự trữ của các cv.

Phương pháp thực hiện, có 6 bước co bản được áp dụng cho cả PERT và CPM:

1.         Xác định các công việc cần thực hiện.

2.         xác định  mối quan hệ và trình tự cho từng cv

3.         vẽ sơ đồ mảng cv

4.         tính toán thời gian và chi phí cho từng cv Da

1.         xác định thời gian dự trữ của cv cà sự kiện

2.         xác định đường Găng.

Pert là một mảng công việc, bao gồm các sự kiện và công việc. Theo p2 AON, mỗi cv được thể hiện bằng một đoạn thẳng nối 2 đỉnh (sự kiện) và có mũi tên chỉ hướng. Các sự kiện được biểu diễn bằng 1 vòng tròn (nút) và được đánh số liên tục theo chiều hướng từ trái qua phải và trên xuống dưới. một sơ đồ Pert có 1 điểm đầu (sk đầu) và 1 điểm cuối (sk cuối)

Phương pháp biểu đồ GANTT:

KN: Gantt là phương pháp trình bày các tiến trình thực tế cũng như kế hoạch thực hiện các công việc của DA theo trình tự thời gian.

Cách xây dựng biểu đồ Gantt:

-           xác định hệ trục tọa độ:

+  Trục tung thể hiện cv

+ Trục hoành thể hiện thời gian.

-           Mỗi cv được thể hiện bằng 1 đoạn thẳng

-           Độ dài đoạn thẳng thể hiện thời gian thực hiện cv

-           Vị trí đoạn thẳng thể hiện trình tự thực hiện cv

Tác dụng của biểu đồ Gantt:

-           Xđ được khối lượng các cv cần thực hiện trong DA.

-           Xđ được thời gian thực hiện từng cv và tg hoàn thành toàn bộ DA.

-           Là cơ sở để phân phối nguồn lực cho từng cv trong DA

Ưu điểm: - Dễ vẽ

-           Dễ nhận biết hiện trạng thực tế và kế hoạch thực hiện các cv trong DA

-           Xđ rõ thời gian hoàn thành toàn bộ DA

Nhược điểm;

- Trong TH dự án có nhiều cv thì kho xđ mqh thực giữa các cvà khó nhìn, khó đọc, khó quản lý.

So sánh sự giống và khác nhau giữa Pert và Gantt

-           Sự giống nhau:

+ Cùng là công cụ dùng để quản lí thời gian và tiến độ thực hiện của DA.

+ Hình dạng giống nhau

Sự khác nhau:

gantt pertĐọc truyện này MIỄN PHÍ!