7 macam sholawat nabi

16.4K 3 0

macam-macam sholawat dalam buku "Sifat Shalat Nabi shallalahu 'alaihi wa sallam", karya Al-Albani, pada bab : "Shalawat Nabi, Waktu dan Bacaannya" Disebutkan ada 7 bentuk bacaan

shalawat Nabi.

1. اللهمّ صلّ على محمّد وعلى أهل بيته و على أزواجه وذرّيّته كما صلّيت على آل

إبراهيم إنّك حميد مجيد .

وبارك على محمّد و على آل بيته و على أزواجه وذرّيّته كماباركت على آل إبراهيم

إنّك حميد مجيد

" Ya Allah limpahkanlah shalawat kepada Muhammad, kepada ahli baitnya, istri

dan keturunannya, sebagaimana Engkau telah melimpahkan shalawat kepada keluarga

Ibrahim. Sesungguhnya Engkau Maha Terpuji lagi Maha Mulia. Dan limpahkanlah

berkah kepada Muhammad, ahli naitnya, istri dan keturunannya sebagaimana Engkau

telah melimpahkan berkah kepada keluarga Ibrahim. Sesungguhnya Engkau Maha

Terpuji lagi Mahamulia. "

Bacaan shalawat inilah yang biasa diucapkan oleh Rasulullah shallalahu 'alaihi

wa sallam

( HR Ahmad dan Thahawi dengan sanad shahih. Dan juga Bukhari-Muslim tanpa lafaz

"ahli baitihi"..)

2. اللهمّ صلّ على محمّد و على آل محمّد كما صلّيت على [ إبراهيم و على ] آل

إبراهيم إنّك حميد مجيد .

وبارك على محمّد و على آل محمّد كماباركت على [ إبراهيم و على ] آل إبراهيم

إنّك حميد مجيد

" Ya Allah! limpahkanlah shalawat kepada Muhammad dan keluarganya, sebagaimana

Engkau telah melimpahkan shalawat kepada (Ibrahim dan kepada) keluarganya.

Sesungguhnya Engkau Maha Terpuji lagi Mahamulia. Dan limpahkanlah berkah kepada

Muhammad dan kepada keluarganya, sebagaimana Engkau telah melimpahkan berkah

kepada (Ibrahim dan kepada) keluarganya, sesungguhnya Engkau Maha Terpuji lagi

Mahamulia.

( HR Bukhari, Muslim, Nasa'i dalam "Amalul Yaumi Wal Lailah" (162/54)

Humaidi(138/1) dan Ibnu Mandah(68/2) dan ia berkata : "Hadits ini telah

disepakati akan kesahihannya". )

3. اللهمّ صلّ على محمّد و على آل محمّد كماصلّيت على إبراهيم [ وآل إبراهيم ]

إنّك حميد مجيد.

و بارك على محمّد وعلى آل محمّد كما باركت على [إبراهيم] وآل إبراهيم إنّك حميد

مجيد

" Ya Allah! limpahkanlah shalawat kepada Muhammad dan keluarganya sebagaimana

Engkau telah melimpahkan shalawat kepada Ibrahim (dan keluarga Ibrahim).

Sesungguhnya Engkau Maha Terpuji lagi Mahamulia. Dan limpahkanlah berkah kepada