7 macam sholawat nabi

19.2K 6 0

macam-macam sholawat dalam buku "Sifat Shalat Nabi shallalahu 'alaihi wa sallam", karya Al-Albani, pada bab : "Shalawat Nabi, Waktu dan Bacaannya" Disebutkan ada 7 bentuk bacaan
shalawat Nabi.

1. اللهمّ صلّ على محمّد وعلى أهل بيته و على أزواجه وذرّيّته كما صلّيت على آل
إبراهيم إنّك حميد مجيد .
وبارك على محمّد و على آل بيته و على أزواجه وذرّيّته كماباركت على آل إبراهيم
إنّك حميد مجيد
" Ya Allah limpahkanlah shalawat kepada Muhammad, kepada ahli baitnya, istri
dan keturunannya, sebagaimana Engkau telah melimpahkan shalawat kepada keluarga
Ibrahim. Sesungguhnya Engkau Maha Terpuji lagi Maha Mulia. Dan limpahkanlah
berkah kepada Muhammad, ahli naitnya, istri dan keturunannya sebagaimana Engkau
telah melimpahkan berkah kepada keluarga Ibrahim. Sesungguhnya Engkau Maha
Terpuji lagi Mahamulia. "
Bacaan shalawat inilah yang biasa diucapkan oleh Rasulullah shallalahu 'alaihi
wa sallam
( HR Ahmad dan Thahawi dengan sanad shahih. Dan juga Bukhari-Muslim tanpa lafaz
"ahli baitihi"..)

2. اللهمّ صلّ على محمّد و على آل محمّد كما صلّيت على [ إبراهيم و على ] آل
إبراهيم إنّك حميد مجيد .
وبارك على محمّد و على آل محمّد كماباركت على [ إبراهيم و على ] آل إبراهيم
إنّك حميد مجيد
" Ya Allah! limpahkanlah shalawat kepada Muhammad dan keluarganya, sebagaimana
Engkau telah melimpahkan shalawat kepada (Ibrahim dan kepada) keluarganya.
Sesungguhnya Engkau Maha Terpuji lagi Mahamulia. Dan limpahkanlah berkah kepada
Muhammad dan kepada keluarganya, sebagaimana Engkau telah melimpahkan berkah
kepada (Ibrahim dan kepada) keluarganya, sesungguhnya Engkau Maha Terpuji lagi
Mahamulia.
( HR Bukhari, Muslim, Nasa'i dalam "Amalul Yaumi Wal Lailah" (162/54)
Humaidi(138/1) dan Ibnu Mandah(68/2) dan ia berkata : "Hadits ini telah
disepakati akan kesahihannya". )

3. اللهمّ صلّ على محمّد و على آل محمّد كماصلّيت على إبراهيم [ وآل إبراهيم ]
إنّك حميد مجيد.
و بارك على محمّد وعلى آل محمّد كما باركت على [إبراهيم] وآل إبراهيم إنّك حميد
مجيد
" Ya Allah! limpahkanlah shalawat kepada Muhammad dan keluarganya sebagaimana
Engkau telah melimpahkan shalawat kepada Ibrahim (dan keluarga Ibrahim).
Sesungguhnya Engkau Maha Terpuji lagi Mahamulia. Dan limpahkanlah berkah kepada
Muhammad dan kepada keluarganya, sebagaimana Engkau telah melimpahkan berkah
kepada (Ibrahim) dan keluarganya. Sesungguhnya Engkau Maha Terpuji lagi
Mahamulia.
( HR. Ahmad, Nasa'i dan Abu Ya'la dalam Musnadnya (44/2) dengan sanad shahih. )

4. اللهمّ صلّ على محمّد [النّبيّ الأميّ] و على آل محمّد كما صلّيت على [آل]
إبراهيم
وبارك على محمّد [النّبيّ الأميّ] وعلى آل محمّد كما باركت على [آل] إبراهيم في
العالمين إنّك حميد مجيد
" Ya Allah! limpahkanlah shalawat kepada Muhammad (Nabi yang ummi) dan kepada
keluarganya, sebagaimana Engkau telah melimpahkan shalawat kepada (keluarga)
Ibrahim. Dan limpahkanlah berkah kepada Muhammad (Nabi yang ummi) dan kepada
keluarganya, sebagaimana Engkau telah melimpahkan berkah kepada (keluarga)
Ibrahim disegenap alam. Sesungguhnya Engkau Maha Terpuji lagi Mahamulia.
( HR. Muslim, Abu Awanah, Ibnu Abi Syaibah dalam Al-Mushanaf (2/132/1), Abu
Dawud, Nasa'i (159-161) dan disahihkan oleh Hakim. )

5. اللهمّ صلّ على محمّد عبدك ورسولك كما صلّيت على [آل] إبراهيم
وبارك على محمّد [عبدك ورسولك] [وعلى آل محمّد] كما باركت على إبراهيم [وعلى آل
إبراهيم] ....ا
" Ya Allah! limpahkanlah shalawat kepada Muhammad, hamba dan rasul-Mu,
sebagaimana Engkau telah melimpahkan shalawat kepada ( keluarga ) Ibrahim. Dan
limpahkanlah berkah kepada Muhammad ( hamba dan rasul-Mu) ( dan keluarga
Muhammad) sebagaimana Engkau telah melimpahkanlah berkah kepada Ibrahim ( dan
keluarga Ibrahim ).
( HR.Bukhari, Nasa'i, Thahawi, Ahmad dan Ismail Al-Qadhi dalam fashlu
Ash-Shalati 'Ala an-Nabi shallalahu 'alaihi wa sallam (hal.28, cetakan pertama;
hal 62,cetakan kedua, percetakan Al-Maktab Al-Islami dengan tahqiq dariku. )

6. اللهمّ صلّ على محمّد و [على] أزواجه و ذرّيّته كما صلّيت على [آل] إبراهيم
وبارك على محمّد و [على] أزواجه و ذرّيّته كما باركت على [آل] إبراهيم إنّك حميد
مجيد
" Ya Allah! limpahkanlah shalawat kepada Muhammad, dan (kepada) istri dan
keturunannya, sebagaimana Engkau telah melimpahkan shalawat kepada (keluarga)
Ibrahim. Dan limpahkanlah berkah kepada Muhammad, dan (kepada) istri dan
keturunannya sebagaimana Engkau telah melimpahkan berkah kepada (keluarga)
Ibrahim. Sesungguhnya Engkau Maha Terpuji lagi Mahamulia.
( HR.Bukhari, Muslim dan Nasa'i (164/59)

7. اللهمّ صلّ على محمّد وعلى آل محمّد و بارك على محمّد وعلى آل محمّد كما صلّيت
و باركت على إبراهيم و على آل إبراهيم إنّك حميد مجيد
" Ya Allah! limpahkanlah shalawat kepada Muhammad, dan keluarganya, dan
limpahkanlah berkah kepada Muhammad dan keluarganya, sebagaimana Engkau telah
melimpahkan shalawat dan berkah kepada Ibrahim dan keluarga Ibrahim.
Sesungguhnya Engkau Maha Terpuji lagi Mahamulia.
( HR.Nasa'i (159/47), Thahawi dan Abu Said Ibnu Al-A'rabi dalam Al-Mu'jam
(79/2) dengan sanad

7 macam sholawat nabiBaca cerita ini secara GRATIS!