Chapter Thirteen

417 17 0
                         

~Chapter 13~

CONTINUATION OF FLASHBACK

Nandito ako ngayon sa Mansion nang mga Ferer, sa kwarto ni Janna. Napag kasunduan naming lahat na bukas ulit namin iyon papakinggan, Kasama rin sa napagka sunduan namin na matapos namin mapakinggan lahat nang iyon ay saka kami gagawa nang hakbang upang simulang hanapin si Janna.Kung buhay nga siya, bakit hindi siya nagpapakita saamin?

Bakit tatlong taon siyang nawala?

"I miss you...".
Mahinang sabi ko habang nakatitig sa hawak kong picture niya, Eto yung araw na nagkabati kami. Palihim ko siyang kinuhanan nang picture nun. Pero nung maging kami, nakita niya at iprinint.

Ang laki nang ngiti niya dito. Kumikinang rin ang kaniyang mga mata habang nakatingin sa kung saan. Napangiti ako nang maalala ko ang mga nangyari saamin nung araw na iyon. Hindi ko alam na doon pala nagsisimula na akong magka-gusto sakaniya. At hindi ko inakalang aabot sa puntong ang pagmamahal ko sakaniya ay walang sino man ang makaka-alis.

*tok tok tok

Napa-angat ako nang tingin nang may biglang kumatok, bumukas naman ito agad at nakita ko ang nakangiting mukha ni Tita Nathalia.

"You missed her?".
She asked as she walks towards me, Tita Nathalia sat beside me.

"As always...".
She smiled at me and she's starting to caressing my hair na nakasanayan niya nang gawin, Minsan nga pakiramdam ko anak niya ako eh. Bukod kasi kay Nathan alagang-alaga niya ako..

"I missed her too..".
She said, and i saw the sadness in her eyes. So, i held her hand.

"Tita.. I have something to tell you".

"What is it? Why do you look so serious?". She asked as her her forehead crease.

She deserves to know that her daughter is alived..

"Janna...".
Hindi ko magawang buoin ang sasabihin ko, Natatakot kasi ako sa magiging reaksyon niya.

"What.. About her?".

"She is.. She's not ..".
Damn it.

"Kurt Jared Clarkson spill it out".

"She's not dead..".
Shock was written all over her face, She doesn't even blink while looking at me. As if i've said something absurd for her.

"Tita..". I called her as i slightly move her.

"Kurt.. What.. What are .. What are you talking about? What.. What do you mean .. That.. Janna.. That my daughter is not dead?".
Tears are starting to flow in her face,   Her eyes are pleading, pleading to explain what i am talking about.

I let out a heavy sigh and held Tita Nathalia's Hand.

"I'll explain everything to you Tita, but please make sure to keep it as a secret for now..". I said and she nod.

Sinabi ko lahat sakaniya, simula nung tawagan ako ni Jane. I even let her listen to the Recordings na tapos na naming pakinggan, Buti nalang sound proof ang kwartong ito kaya siguradong walang makakarinig mula sa labas.

Habang pinapakinggan ni Tita ang mga Recordings. She didn't stop crying and she repeatedly saying she was very sorry. I didn't stop her from crying because i know this is the only way for her to express how she missed and how she is sorry for her daughter as well as her husband.

I know that stopping Tita Nathalia from crying, won't change everything. It won't change the fact how she's Misses her daughter. How she is longing for her daughter.

Liars go to Hell(Book 2 of T.D.G)Where stories live. Discover now