VB hành chính và soạn thảo công văn

698 0 0

Bài 12:VĂN BẢN HÀNH CHÍNH VÀ SOẠN THẢO CÔNG VĂN

Câu 2:TB các pp soạn thảo văn bản và các yêu cầu 1 văn bản hành chính

*PP soạn thảo

-phương pháp viết tay:với văn bản quy phạm pháp luật có nội dung phức tạp

-pp đọc thẳng:người thảo pải có trình độ cao,người đánh máy(thư ký)phải đáp ưng nhanh,ghi tốc ký,ghi âm rồi đánh máy sau

-soạn thảo trực tiếp trên máy vi tính

*yêu cầu chung đối với 1 văn bản hành chính

-nội dung:pải đúng đắn về mặt chính trị,pải chính xác tuyệt đối về mặt pháp lý,ngắn gọn,rõ ràng,chính xác và sự kiện nêu ra pải đầy đủ

-yêu cầu về hình thức:đúng thể thức vb do NN quy định,bố cục chặt chẽ,cân đối,sao,in sạch sẽ,rõ ràng,không lỗi,tẩy xóa

-yêu cầu về thời gian:pải kịp thời để phát huy được giá trị trong thực tiễn,nếu muộn sẽ mất tác dụng

Câu 2:TB các hình thức văn bản hành chính,các văn bản hành chính khác

3.1.Các hình thức vb hành chính

a.VB thông báo

-thông cáo:là vb cơ quan lãnh đạo cao nhất

-thông báo:vb of 1 tổ chức,cơ quan thông tin cho cấp dưới(ngang hàng)về tình hình hđ,về các quyết định

-đề án:là hình thức vb trình bày 1 cách hệ thống ý kiến về 1 việc cần làm,được nêu ra để thảo luận,thông qua xét duyệt

-tờ trình:nd chủ yếu là đề xuất với cấp trên phê duyệt 1 chủ trương,1 phương án,chế độ…

-phương án:về dự kiến về trình tự TH công việc

-báo cáo:là vb dùng để gửi cho cấp trên để xem xem xét ý kiến hoặc 1 số vấn đề hoặc để sơ kết,tổng kết

Bố cục of 1 bản báo cáo gồm:

-giới thiệu nét tiêu biểu về tình hình,đặc điểm…

-những thành tích đã đạt được

-những bài học kinh nghiệm

-những vấn đề tồn tại cần giải quyết

-đề nghị,kiến nghị

-kết luận:đánh giá chung kết quả thực hiện chương trình công tác/thời gian nhất định

b)Quy trình soạn thảo 1 báo cáo

*chuẩn bị:xác định yêu cầu,nộ dung cần để xác định loại báo cáo sau đó thu thập tư liệu cần chú ý

-đầy đủ,phong phú và có cơ sở để xác định,đối chiếu kiểm tra độ chính xác of sự việc

-nguồn tin pải chính thức,ổn định và vững chắc

-pải có trọng tâm trọng điểm

-những thông tin tránh chủ quan,thái độ 1 chiều

-đối với các nhận định,đánh giá khái quát pải nghien cứu ý kiến lãnh đạo,các bộ phận công tác đã được thảo luận

VB hành chính và soạn thảo công vănĐọc truyện này MIỄN PHÍ!