For every story tagged #WattPride this month, Wattpad will donate $1 to the ILGA
Pen Your Pride

vai trò và nhiệm vụ of người Đ.D

9.9K 1 0

BÀI 2:VAI TRÒ VÀ NHIỆM VỤ OF NGƯỜI Đ.D

Câu 1:Trình bày chức năng,vai trò của người Đ.D

a)Chức năng

-chức năng phụ thuộc:là thực hiện có hiệu quả y lệnh của bác sỹ

-chức năng phối hợp:là phối hợp ngang hàng với bác sỹ trong việc chữa trị bệnh cho NB.bác sỹ thực hiện nhiệm vụ chẩn đoán,điều trị.ĐD phối hợp với BS thực hiện theo dõi và CSBN toàn diện

-chức năng độc lập:những bằng chứng về nhận định tình trạng NB,người điều dưỡng có chẩn đoán Cs và lập KH,thực hiện theo dõi CS và đánh giá tình trạng người bệnh sau CS,hay nói cách khác là thực hiện “quy trình điều dưỡng” để CSTD người bệnh

b)Vai trò của người Đ.D

-vai trò người thực hành

Nhằm đáp ứng các nhu cầu CSSK của NB tại bv,gia đình,cộng đồng.vai trò này đạt được qua đánh giá việc sử dụng QTĐD.đây là các hđ cơ bản hàng  ngày of người Đ.D khi thực hiện CSBN tại bv cũng như tại cộng đồng.tại bv,điều dưỡng thực hiện giao tiếp và tâm lý tiếp xúc với NB lồng ghép trong quá trình thực hành các kỹ thuật CS(tiêm,truyền,đặt ống thông…) cũng như thực hành các CS cơ bản( nâng đỡ,cho ăn,uống…)

-vai trò lãnh đạo

Điều dưỡng viên sử dụng kỹ năng lãnh đạo trong nhiều hoàn cảnh khi thực hiện nhiệm vụ.tại bệnh viện,chủ động giúp đỡ người bệnh để đáp ứng các nhu cầu cơ bản khi họ yêu cầu,hoặc thực hiện các công việc cs điều trị cùng bác sỹ cho người bệnh.nhiều khi người bệnh cản trở việc thực hiện,ĐDV cần phát huy vai trò lãnh đạo bằng cách thuyết phục,giải thích để họ cộng tác trong quá trình điều trị bệnh để mau chóng khỏi bệnh.tại cộng đồng,giúp đỡ NB cô đơn,1 gia đình,hoặc cụm dân cư để thay đổi các hành vi liên quan đến sức khỏe(thói quen hoặc tập quán không hợp vệ sinh như ngủ không nằm màn,ăn gỏi cá…) có liên quan đến sk.người Đ.D có thể thực hiện vai trò lãnh đạo nhằm giúp đỡ các ngành khác thay đổi các hành vi có liên quan đến sk(nhà máy sx,thải các chất không đúng quy định để ảnh hưởng đến môi trường sinh thái,hoặc tiếng ồn quá lớn…)người Đ.D cần sử dụng các vb dưới luật,các chiến dịch,các công trình dịch vụ công cộng hướng về sk,các dự án hỗ trợ…để làm tốt vai trò lãnh đạo of mình

-vai trò nghiên cứu

Nghiên cứu điều dưỡng là góp phần tạo cơ sở khoa học cho hành nghề điều dưỡng.thông qua các công trình nghiên cứu để xác định các kết quả của can thiệp điều dưỡng và cs điều dưỡng.nghiên cứu khoa học đem lại bằng chứng khoa học và thực tiễn để từ đó rút kinh nghiệm và cải thiện chất lượng cs.thực tế VN cho thấy vai trò nghiên cứu of người Đ.D còn rất hạn chế

-Vai trò người giáo viên

-vai trò truyền đạt thông tin

-vai trò tư vấn(giáo dục sk)

-vai trò người biện hộ cho người bệnh

Câu2:Trình bày chức trách nhiệm vụ of Đ.D viên sơ cấp

vai trò và nhiệm vụ of người Đ.DĐọc truyện này MIỄN PHÍ!