Câu 5:Các nguyên tắc xây dựng đảng cộng sản việt nam tư tưởng hồ chí minh

27.5K 2 6

Câu 5:Các  nguyên tắc xây dựng đảng cộng sản việt nam tư tưởng hồ chí minh

_Tập trung dân chủ,đây là nguyên tắc cơ bản của tổ chức đảng

-Tập thể lãnh đạo ,cá nhân phụ trách,đây là nguyên tắc lãnh đạo của đảng

-Tự phê bình và phê bình:Đây là nguyên tắc sinh hoạt của Đảng,là qui luật phát triển đảng

-Kỹ luật nghiêm minh và tự giác

-Đoàn kết thống nhất trong đảng

Trong số đó tự phê bình và phê bình là nguyên tắc sinh hoạt đảng là qui luật phát triển đản

+Tự phê bình là để mỗi đảng viên phải tự thấy rõ mình phát huy mặt ưu điểm khắc phục nhược điểm .tự phê bình mà tốt mới phê bình người khác được “muốn đoàn kết trong đảng,phải thống nhất tư tưởng,mở rộng dân chủ nội bộ,mở rộng tự phê bình và phê bình”.Đó là vũ khí sắc bén để rèn luyện đảng viên

+Người nhấn mạnh:”Một đảng mà giấu diếm khuyết điểm đó là một đang hỏng.Một đảng có gan thừa nhận khuyết điểm cảu mình,vạch rõ những khuyế điểm đó vì đâu mà có khuyết điểm đó ,xét rõ hoàn cảnh sinh ra khuyết điểm để rồi tìm cách sửa chữa khuyết điểm đó.Như thế là một đảng tiến bộ,mạnh dạn,chắc chắn,chân chính”

Thái độ,phương pháp tự phê bình và phê bình thật đúng và nghiêm túc không phải dễ dàng.Đay chính là vẫn đề khoa học và nghệ thuật cách mạng”Phải tiến hành thường xuyên như rửa mặt hàng ngày :Phải trung thực,chân thành,thẳng thắn,không nể nang,không giấu diếm và cũng không thêm  bớt khuyết điểm,phải có tính đồng chí yêu thương lẫn nhau”.Cán bộ,đảng viên phải luôn dùng và khéo dugnf,để thuwcj hiện tốt nguyên tắc này mọi người cần trung thực cthành với nhau- với chính mình và với người khác,”phải tình đồng chí yêu thương  lẫn nhau”Người nhắc,trách ợi dụng phê bình để nói xấu nhau,bô nhọ ,đả kích nhau

Câu 5:Các  nguyên tắc xây dựng đảng cộng sản việt nam tư tưởng hồ chí minhĐọc truyện này MIỄN PHÍ!