chang_co_gi

784 4 2

I. GIỚI THIỆU CHUNG VỀ MATLAB

1. Giới thiệu về Matlab, phạm vi ứng dụng

1.1. Phần mềm Matlab

MATLAB là phần mềm ứng dụng của tập đoàn Mathworks (Mỹ). Đây là phần mềm xử lý toán học rất mạnh, thông qua việc thực hiện các phép toán trên ma trận (MAT), được các chuyên gia toán học và máy tính đã lập trình các thuật giải thông qua các thư viện công cụ xử lý toán học (LAB - Laboratories). Phần mềm cũng cung cấp nhiều module khác nhau, phục vụ cho các lĩnh vực, các chuyên ngành cụ thể.

- Định hướng của phần mềm Matlab là dùng cho những cán bộ nghiên cứu, thiết kế và lập trình.

- Đối với ngôn ngữ lập trình thông thường để giải bài toán người ta phải thực hiện qua các bước sau:

Xây dựng mô hình cơ học ®Xây dựng mô hình toán học ® áp dụng phương pháp toán ® Xây dựng thuật toán® Lập trình

- Trong Matlab ta không cần quan tâm nhiều đến việc sử dụng phương pháp toán

1.2. Phạm vi ứng dụng

Ø       Matlab đóng vai trò như một công cụ tính toán mạnh cho phép nhanh chóng tính ra trị số của biểu thức phức tạp và lưu giữ trị số của biểu thức vào bộ nhớ của máy tính

Ø       Malab cung cấp các công cụ xử lý các mảng dữ liệu : véc tơ và ma trận, cho phép tính toán ra kết quả của các biểu thức với dữ liệu đầu vào là các véc tơ

Ø       Matlab cung cấp các hàm để giải quyết các vấn đề thường gặp trong kỹ thuật như:

Ø      Xử lý các đa thức (nhân, chia, tìm điểm 0 của đa thức)

Ø      Giải các phương trình tổng quát

Ø      Giải hệ phương trình tuyến tính

Ø      Giải hệ phương trình vi phân

Ø      Xử lý các tín hiệu đo bằng phép khai triển furier nhanh

Ø      Các phép nội suy để xử lý dữ liệu trong bảng

Ø      Thuật giải bài toán tối ưu

Ø      Phép tích phân vi phân

Ø      Công cụ đồ hoạ

Ø      Mat lab cung cấp công cụ lập trình để xây dựng các chương trình ứng dụng

Ø       Ngoài ra còn có các modul ứng dụng riêng phục vụ cho nghiên cứu sâu như

o       Giải các phương trình vi phân đạo hàm riêng phục vụ để giải quyết các bài toán bền dùng phương pháp phần tử hữu hạn

o       Simulink cho phép mô phỏng các cơ cấu máy

o       Stateflow: để nghiên cứu các dòng chảy khí hay chất lỏng

II. Giao diện đồ hoạ của Matlab, các phím chức năng

1. Giao diện đồ hoạ của Matlab

Để khởi động Matlab ta nháy đúp chuột vào biểu tượng của Matlab, trên màn hình sẽ hiện ra cửa sổ giao diện của Matlab

chang_co_giĐọc truyện này MIỄN PHÍ!