Đơn #5

405 5 4
                  

background cute, tone màu nhẹ nhàng xíu, hồng nhạt hay xanh nhạt gì đó

5 tấm Background cute, tone màu nhẹ nhàng, hồng nhạt hay xanh nhạt

5 tấm Background cute, tone màu nhẹ nhàng, hồng nhạt hay xanh nhạt

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

#Bonus ảnh đơn (tớ bonus ảnh tự do nhé :33)

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

#Bonus ảnh đơn (tớ bonus ảnh tự do nhé :33)

Trời lạnh rùi cậu nhớ mặc ấm vô nhé! Noel sắp tới rùi, cậu nhớ quay lại thăm team tớ nhé :33

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

Trời lạnh rùi cậu nhớ mặc ấm vô nhé! Noel sắp tới rùi, cậu nhớ quay lại thăm team tớ nhé :33

^^ Nếu cậu ưng ý, hãy comment ''nhận'' và trả đủ số payment nha!! Tớ còn nhìu sai sót nên mong được chỉ giáo thêm ạ!

Collect Shop_Forever Team Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ