nuoi cay mo

8.4K 17 0

1. Khái niệm như thế nào là nuôi cấy mô tế bào thực vật. Tại sao

 Định nghĩa nuôi cấy mô tế bào thực vật:

- Nuôi cấy mô, tế bào thực vật là phạm trù khái niệm chung cho tất cả các loại nuôi cấy nguyên liệu thực vật hoàn toàn sạch các vi sinh vật, trên môi trường dinh dưỡng nhân tạo, trong điều kiện vô trùng.

- Nuôi cấy mô, tế bào thực vật còn gọi là là nuôi cấy thực vật invitro (trong ống nghiệm) để phân biệt với các quá trình nuôi cấy trong điều kiện tự nhiên ngoài đồng ruộng, gọi là nuôi cấy invivo.

- Nuôi cấy mô tế bào thực vật bao gồm hàng loạt các kỹ thuật khác nhau có khả năng ứng dụng rộng rãi trong rất nhiều các lĩnh vực:

 Các kỹ thuật của công nghệ nuôi cấy mô tế bào thực vật và ứng dụng của chúng.

Kỹ thuật Ứng dụng

Nuôi cấy hạt giống

(Seed culuture)  Tăng khả năng nảy mầm của các hạt khó nảy mầm trong điều kiện bình thường

 Thúc đẩy quá trình nảy mầm bằng cách bổ sung các chất điều tiết sinh trưởng

 Tạo ra cây con dùng cho nuôi cấy meristem hoặc các bộ phận khác.

Hoa cái

(Bầu quả, noãn)  Thụ phấn trong ống nghiệm phục vụ lai xa

 Tạo đơn bội

 Tạo đa phôi

Hoa đực

(Bao phấn, hạt phấn)  Tạo mô sẹo và cây đơn bội

 Tạo đột biến ở mức đơn bội

 Tạo dòng đồng hợp tử

Phôi hợp tử  Nuôi cấy cứu phôi khi lai xa

 Nhân các dòng lai xa

 Phá ngủ nghỉ của hạt

Mô sẹo  Tạo phôi vô tính

 Nuôi cấy tế bào đơn và tách tế bào trần

 Tạo cây có biến dị soma

Tế bào  Tạo đột biến ở mức độ tế bào

 Tạo tế bào trần để lai vô tính

 Biến nạp gen

 Nuôi cấy tế bào đơn

Đỉnh chồi

(Đỉnh sinh trưởng)  Tạo và nhân nhanh các dòng đồng nhất về di truyền

 Làm sạch virus

 Nghiên cứu sinh lý phát triển

Phân hóa phôi vô tính

(Somatic embryogenesis)  Làm đường hướng tái sinh chủ yếu ứng dụng:

- Nhân nhanh

- Sản xuất nhân tạo

 Cung cấp vật liệu để tạo các protoplast các khả năng sinh phôi

 Cho phép cơ khí hóa quá trình nuôi cấy và ứng dụng bioreactor

Đột biến soma  Phân lập các biến dị có ích ở kiểu hình lý tưởng song còn thiếu một số tính trạng mong muốn

nuoi cay moĐọc truyện này MIỄN PHÍ!