Entry#44: The Doctor

1.9K 26 0

Entry#44: The Doctor

-----

*Prince Dansom's POV*

'' Doc, ano na po ang lagay ni Princess? '' tanong ko sa doctor.

Mahigit isang oras na kami nag hihintay dito sa ospital nasa emergency room pa sya nandito pa rin ang barkada pati na rin ang parents ko at parents nya.

'' Inobserbahan namin ang kalagayan nya kaya na'tagalan, mashado lang sya na pagod and sorry to sya pero unti-unti na sya nanghihina ''

Bigla ako nanlambot sa sinabi ng doctor, unti-unti na sya nanghihina? Ano ang ibig sabihin nun?

'' Doc, ano po ibig sabihin ng unti-unti na sya nanghihina? ''

'' Alam naman natin na mahirap mag function ng puso nya then madalas na sya manghihina or either madalas na sya nanghihina. ''

'' Pero doc malakas pa po si Princess lately ''

'' Hindi, nanghihina na sya noon pa 'man sinabi ko na may taning na ang buhay nya. Noon pa 'man binigyan ko na lang sya ng 200 days pero sa 200 days na iyon na lagpasan na nya ''

Bigla ako na buhayan sa sinabi ng doctor, siguro hindi na mamalayan ni Princess na nalagpasan na nya ang 200 days.

'' Doc, ibig sabihin po ba nyan gagaling na ang anak ko? '' tanong ni tita.

'' No, Mrs. Bernardo hindi po ibig sabihin nun gagaling na ang pasyente ''

'' Pero may pag-asa naman po diba kahit konti lang po? '' tanongg naman ni tito.

Now Or Never (The Diary)Tahanan ng mga kuwento. Tumuklas ngayon