Preparing

396 7 0
                         

Sorry guys kung natagala ako mag gawa, masiyadong busy ehh

Luhan and I are preparing for the wedding, at ako naman sa foods, si luhan sa reception, i saw a white gown and i love it, i want this for my wedding, let's check first???

PoV, Cheska
Si Cheska ay isa sa mga matatalik kong kaibigan.
Cheska: let's check first??
Me: Cheska i want this!!! Let's buy na
Cheska: sukat mo.
Me:Wait mo ko
After a minute....
Cheska : why so matagal???
Me: wait a minute
Cheska: OHHH why so pretty naman bestfriend??
Me: ito na ba?
Cheska: oo naman!!!

Counter 1
Bibilhin niyo na po ba???
Cheska: bakit hindi ba???
Me: Cheska wag ka ngang ganyan
Cheska: sorry bobo lang talaga sila ehhh
Cashier: 15,000 pesos po ma'am
Me: Cheska where's my card??
Cheska: here oh!

After a hour nakauwi na rin

Nakahanap na ng reception si luhan, sobrang ganda, mapapa wow ka talaga, ako naman sa food at mag tataste testing muna ako

Mall...

At may nakita ako na isang cafe na sikat, pumasok ako at naghanap ng desserts at cake.

Me: can i test some desserts??
Manager: ok what do you want ma'am??
Me:cupcakes, cakes, doughnuts, and some macarons thank you.
Manager: that's all ma'am??
Me: yeah.

Ang sasarap lahat kaya yun ang mga desserts namin, at yung cake??? Red velvet kinuha ko 5 layers lang hehez pero yung cupcakes pina damihan ko..

At home.

Hi hon I'm homeeee

Andun nga ba si luhan sa mga araw na yun??? Tignan natin sa susunod na chapter.

The four bad boysWhere stories live. Discover now