ĐẠI CƯƠNG VỀ KÝ SINH TRÙNG Y HỌC

1.4K 0 0

ĐẠI CƯƠNG VỀ KÝ SINH TRÙNG Y HỌC

1. Người mang KST nhưng không có biểu hiện bệnh lý gọi là:

A.Vật chủ bị bệnh mạn tính.

B. Vật chủ có miễn dịch bảo vệ.

C. Vật chủ tình cờ.

D. Vật chủ phụ.

@E. Vật chủ mang KST lạnh.

2. Ăn rau sống không sạch, người có thể nhiễm các loại KST sau trừ:

A.Giun đũa.

B.Lỵ amip

@C.Trùng roi đường sinh dục

D.Trùng lông

E.Giun tóc

3. Bạch cầu ái toan thường không tăng khi người nhiễm loại KST:

A. Giardia intestinalis.

@B. Ascaris lumbricoides.

C. Ancylostoma duodenale.

D. Toxocara canis.

E. Plasmodium falciparum.

4. Loại KST có thể tự tăng sinh trong cơ thể người:

A. Giun tóc

B. Giun móc

@C. Giun kim.

D. Giun chỉ.

E. Sán lá gan

5. Trong chu kỳ của sán dây lợn, người có thể là:

A. Vật chủ chính.

B. Vật chủ tình cờ

C. Vật chủ phụ

@D. Câu A và C đều đúng.

E. Câu A và B đúng.

6. Sinh vật nào sau đây không phải là KST:

A. Muỗi cái.

@B. Ruồi nhà

C. Ve

D. Con ghẻ

E. Bọ chét.

7. Bệnh KST phổ biến nhất ở Việt Nam:

A. Giun kim.

B. Sốt rét

C. Giun móc

@D. Giun đũa

E. Amip.

8. Tác hại hay gặp nhất do KST gây ra:

A. Thiếu máu.

B. Đau bụng

@C. Mất sinh chất

D. Biến chứng nội khoa

E. Tất cả các câu đều đúng.

9. Aính hưởng qua lại giữa KST và vật chủ trong quá trình ký sinh dẫn đến các kết quả sau trừ:

A. KST bị tiêu diệt.

B. Vật chủ chết.

@C. Bệnh KST có tính chất cơ hội.

D. Cùng tồn tại với vật chủ.

E. Câu A và B đúng.